Главная   |   Новости   |   Контакты  Сделать домашней
 Добавить в избранное
флаг Англии флаг Украины флаг Росии

Коло Владык

 


·         Коло Владик, очолюване Верховним Волхвом, є органом управління Родового Вогнища в період між Колами Волхвів.

·         Коло Владик відповідальне перед Колом Волхвів і через Верховного Волхва надає йому звіт про свою діяльність за означений період.

·         Коло Владик складається з Голови Родового Вогнища, Хранителя Родового Вогнища  (першого заступника Голови), Помісних Владик, Владик Крайових вогнищ Рідної Православної Віри (уповноважених в краях представників Родового Вогнища).

·         Старійшини, Керманичі відділів Управи і ректори Духовних навчальних закладів можуть бути присутніми на Колі Владик з правом дорадчого голосу при розгляді справ, що стосуються керованих підрозділів, установ, шкіл або виконання ними священних обов’язків.

·         Участь постійних і тимчасових членів Кола Владик в його засіданнях є їх священним обов'язком. Відсутні без поважних причин члени підлягають братському напоумленню.

·         Засідання Кола Владик скликаються Верховним Волхвом. Як правило, засідання Кола Владик є закритими.

·         Коло Владик працює на підставі порядку денного, що представляється Головою Родового Вогнища і схвалюваної Колом на початку першого засідання. Питання, що вимагають попереднього вивчення, Голова Родового Вогнища завчасно направляє членам Кола Владик. Члени Кола можуть вносити пропозиції по порядку денному і піднімати питання з попереднім повідомленням про те Голови Родового Вогнища.

·         У випадку, якщо Верховний Волхв з якої-небудь причини тимчасово не може здійснювати належні голові обов'язки в Колі Владик, його обов'язки  виконує Хранитель. Писарем Кола Владик є Хранитель. Писар відповідальний за підготовку необхідних для Кола Владик матеріалів і складання літописів засідань.

·         Справи в Колі Владик розв'язуються загальною згодою всіх членів.

·         Ніхто з присутніх на Колі Владик не може утримуватися від участі в голосуванні.

·         Кожний з членів Кола Владик у разі незгоди з ухваленим рішенням може подати окрему думку, яку повинен заявити на тому ж засіданні з викладом своїх підстав і представити у письмовій формі не пізніше трьох днів з дня засідання. Окремі думки додаються до справи, не зупиняючи його рішення.

·         У тих випадках, коли Верховний Волхв визнає, що ухвалене рішення не принесе блага Родовому Вогнищу, він заявляє заперечення. Заперечення повинне бути зроблене на тому ж засіданні і потім викладено письмово в семиденний термін. Після закінчення цього терміну питання знов розглядається Колом Владик. Якщо Верховний Волхв не знайде підстав погодитися і з новим рішенням питання, то воно призупиняється.

·         Всі журнали і рішення Кола Владик підписуються спочатку Головою Родового Вогнища, потім всіма присутніми на засіданні членами, навіть якщо деякі з них були і не згодні з ухваленим рішенням і подали про те окрему думку.

·         Рішення Кола Владик вступають в силу після їх підписання і не підлягають перегляду, виключаючи випадки, коли надаються нові дані, що міняють суть справи.

·         Голова Кола Владик здійснює нагляд за точним виконанням прийнятих ухвал.

·         У обов'язки Кола Владик входить:

·           захист і зберігання поданих Верховним Волхвом тлумачень віровчення Рідної Православної Віри, норм слов’янської звичаєвості і благочестя;

·           служіння внутрішній єдності Родового Вогнища;

·           організація внутрішньої і зовнішньої діяльності Родового Вогнища;

·           регулювання обрядових питань;

·           видання дисциплінарних ухвал;

·           оцінка найважливіших подій у області міжконфесійних і міжрелігійних відносин;

·           підтримка міжконфесійних і міжрелігійних зв'язків як на священних землях Родового Вогнища, так і за їх межами;

·           координація дій всього Родового Вогнища в його зусиллях по становленню суспільства Любові і Справедливості у світі;

·           висловлювання духовних настанов стосовно суспільних проблем;

·           підтримка належних відносин між Родовим Вогнищем і державою відповідно до цього Статуту і чинного законодавства;

·           схвалення Статутів Народних управлінь, Крайових вогнищ та інших підрозділів Родового Вогнища;

·           підготовка внесення змін і доповнень до статутів Родового Вогнища і його підрозділів;

·           рішення питань, пов'язаних зі створенням або скасуванням підзвітних Колу Владик підрозділів Родового Вогнища з подальшим затвердженням на Колі Волхвів.

1.      Коло Владик:

·           розглядає звіти Владик про стан Народних управлінь та Крайових вогнищ і виносить по ним ухвали;

·           інспектує через своїх членів діяльність Владик тоді, коли вважає це за потрібне.

2.      Коло Владик може створювати комісії або інші робочі органи з метою:

·      вирішення важливих проблем, що стосуються внутрішньої і зовнішньої діяльності Родового Вогнища;

·      збереження оприлюднених текстів Карбів відання Покону Рода Всевишнього, про їх переклади і видання;

·      збереження тексту обрядових книг, про їх виправлення, редагування і публікацію;

·      публікації вірознавчих книг, підручників і навчальних посібників для Духовних навчальних закладів, всенародної періодики і іншої потрібної літератури;

·      підвищення вірознавчої, духовної і звичаєвої підготовки Духовних провідників і діяльності Духовних навчальних закладів;

·      милосердя і доброчинності;

·      підтримки в належному стані святомісць, творення образів Рідних Богів, живоспіву і ужиткових мистецтв;

·      збереження Слав’янських пам'яток старовини, що знаходяться у веденні Родового Вогнища;

·      виготовлення обрядового утвору, свічок, одягу і всього необхідного для  обрядодіяння;

·      пенсійного забезпечення Духовних провідників і працівників Родового Вогнища;

·      рішення економічних проблем.

3.      Коло Владик схвалює загальний план витрат, розглядає кошториси підрозділів, а також відповідні фінансові звіти.

4.      Для блага Родового Вогнища, Народних управлінь, Крайових вогнищ, скитів і Духовних навчальних закладів Коло Владик:

·      утворює і скасовує підрозділи Родового Вогнища, змінює їх межі і найменування з подальшим затвердженням Колом Волхвів;

·      схвалює статути скитів і здійснює загальне спостереження за духовним життям проживаючих там православних рідновірів;

·      за поданням Вчених Рад затверджує статути і учбові плани Духовних навчальних закладів, програми Духовних училищ і створює нові кафедри в Духовних академіях;в разі, потреби проводить перевірку.

 


 • Другое измерение Другое измерение
 • Утверждение Родоварты Родовое Огнище Родной Веры Посвящение Утверждение Родоварты Родовое Огнище Родной Веры Посвящение
 • Сва Слава 7 Сва Слава 7
 • Приветствие с Великднем Приветствие с Великднем
 • Велекодня проповідь Володимира Куровського Велекодня проповідь Володимира Куровського
 • Богит. Владимир Куровский. Святилище Богит. Владимир Куровский. Святилище
 • Ярга - славянская йога. Владимир Куровский Ярга - славянская йога. Владимир Куровский
 • Беседа о божественном животворном духе Беседа о божественном животворном духе
 • Как устроено мироздание. Каков путь души Как устроено мироздание. Каков путь души
 • Духовный путь славянина. Имянаречение. Духовный путь славянина. Имянаречение.
Духовная Академия ПРАВьДуховная Академия ПРАВь
Целью обучения является овладение комплексом славянских ведических наук.

Детская Академия «Веда»Детская Академия «Веда»
Детей нужно учить с детства.
Училище «Сурья»Училище «Сурья»
Получите духовное образование, направьте ее на воплощение ведических знаний в своей семье, роде, поселении.
 
Газета «Вера Предков»Газета «Вера Предков»
Газета для славных людей!

объявления:

 

Портал славянской ведической культуры

Строительство храма:

 

Строительство храма
1

1

Чат:

 

admin
admin
7 июня 2016

IfngW,ЗАПРОШУЄМО НА ФЕСТИВАЛЬ «КУПАЛЬСЬКИЙ ВІНОК» 25-26 ЧЕРВНЯ, М.КИЇВ, ТРУХАНІВ О-В http://alatyr.org.ua/ua/novunu_ua
/911-zaproshuyemo-na-festival-kup
alskiy-vnok-25-26-chervnya-mkiyiv
-truhanv-o-v.html
IfngW
IfngW
3 июня 2016

Доброго здравия всем!
Скажите где будет проходить Праздник Купалы в Киеве?
Я недавно начал изучать ведическую культуру и хотел бы показать своей семье традиции предков.
hakuda
hakuda
25 мая 2016

с вами согласен но не чем помочь не могу.
Практик
Практик
4 мая 2016

hakuda,
Здравия Вам желаю, никого обидеть не хотел, но льстить просто так не буду! Я излагаю свою точку зрения и считаю её ОБОСНОВАННОЙ и никакой каки, как вы выразились, не несу и не вношу, пишу чисто по существу и справедливости!!!
hakuda
hakuda
29 апреля 2016

Тот кто хочет работать, ищет способ как сделать работу, тот кто не хочет работать, ищет причины что б неделать работу.
Здравия вам и успехов в начинаниях. И поменьше мне каки в карму за мои слова ;-)
hakuda
hakuda
29 апреля 2016

к щастью в наше время найти сайт для пеервода всей страницы не есть проблема, или можете воспользоваться для получения информации Подключившысь к групе в контакте. Она вроде вся на руском языке.
hakuda
hakuda
29 апреля 2016

Попробуйте воспользоваться сторонними сервисами для перевода всей страницы, или интересующего вас материала.
hakuda
hakuda
29 апреля 2016

Доброго здравия всем. Уважаемый Практик к сожалению всё не так как хотелось бы, как вы заметили но внимания к сайту с точки зрения наполнения на нескольких языках желает лутшего. Тяжело судить такое состояние сайта, незная всех причин.
Практик
Практик
9 апреля 2016

Плохо вы читаете. Вы русский понимаете? Думаю, да! Тогда на нём и пишите, потому как украинский нам сложнее понять, чем вам русский, это же очевидно, просто игнорируете меня и всё своим ответом.
Aeir
Aeir
9 апреля 2016

Практик, попробуйте открывать страници через гугл-переводчик. Укр-рус и рус-укр хорошо переводит

Тільки зареєстровані користувачі можуть писати в чаті.

Опрос:

 

Опрос

Ходите ли Вы в воскресенье на правьславление?^

Да, каждое воскресенье
Практически постоянно, не всегда получается из-за работы/учебы
Да, хожу на колодарные праздники
Нет, потому что в моём городе нет общины
Нет, община в моём городе есть, но по своим соображениям на общие славления не хожу, славлю дома.
Не хожу и не собираюсь.Сейчас на сайте:

 Наша кнопка:

 

Родове вогнище

 

Наши друзья:
Московский центр славянской культуры  Академия Родосвет Славянская культура
Телеканал РУСИЧИ. Телеканал здравомыслящих людей! edinaya veda Рейтинг Cодружества Славянских Сайтов Славянский Портал Сварга Славянский Портал Сварга АВЕГА. Соль знаний несущий Ведические ювелирные изделия

поддержка сайта yes.km.ua
Вы можете купить часы как известных брендов, так и недорогие китайcкие часы.