Документы

29-07-2015
Опубликовано в Документы

УКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ «ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛО ВОЛХВІВ РВ РПВ» ТА КАДРОВІ ЗМІНИ.

Постановляю:

 

1. Затвердити “Положення про Коло Волхвів РВ РПВ”

2. З метою підвищення ефективності діяльності Кола Волхвів у відповідності із рішенням чинного Кола Волхвів наказую ввести в Коло Волхвів духовних провідників РВ РПВ: відуна РПВ о.Богумира Потатуєва та жреця о.Велемира Бабича.

Затвердити Коло Волхвів у складі:

о. Володимир Куровський, Верховний волхв, Першоволхв РПВ (Голова Кола)

о. Ладомир Анікеєнко,Хранитель РВ РПВ, волхв РВ РПВ (Перший заступник Кола)

о. Богумир Миколаїв, волхв РВ РПВ

о. Богумир Потатуєв, відун РВ РПВ

о. Велемир Бабич, жрець РВ РПВ

3. На період з 28.07.2015 по 28.07.2016 повністю передати управління Духовним Центром РВ РПВ (безпосередньо всією організацією) Колу Волхвів під головуванням Першого заступника Кола, Хранителя РВ РПВ волхва о.Ладомира (Анікіеєнко).

4. Відповідальність за виконання Указу покласти на Хранителя РВ РПВ волхва о.Ладомира

5. Зняти з посади Владики Пінічно-Кавказького крайового вогнища РВ РПВ  о. Зореслава (Білокрилова) та призначити на цю посаду  о. Білояра (Нежевих).

Указ набуває чинності з дня оприлюднення.

Верховний Волхв РВ РПВ о. Володимир (Куровський)

                                                                                                                           Затверджено

                                          Указом Верховного Волхва РВ РПВ

                                    №   002/аа  від    28.07.   2015р.

 

 

Положення про

«Коло Волхвів Родового Вогнища Рідної Православної Віри»

 

1.Коло Волхвів (далі по тексту Коло) – це найвищий колективний орган управління Родовим Вогнищем  Рідної Православної Віри, що складається з числа духовних провідників у чині волхва. У разі необхідності за поданням членів Кола Волхвів до Кола можуть бути введені духовні провідники з числа Ради Відаючих інших духовних чинів, що одноголосно затверджується чинним Колом Волхвів.

2.В своїй діяльності Коло підзвітне Верховному Волхву Родового Вогнища РПВ.

3.В обов’язки Кола входить:

3.1 збереження чистоти віровчення Покона Рода Всевишнього, викладеного Першоволхвом Кола Радетелів, Верховним волхвом Родового Вогнища РПВ у Карбах відання, перевірка відповідності  Покону  Рода Всевишнього усіх шкіл, систем, вчень та напрямків діяльності підрозділів та організацій утворених духовними провідниками Родового Вогнища РПВ;

3.2 збереження, захист та укріплення лінії духовного передання Радення Свароже, яке уособлюється Першоволхвом  Рідної Православної Віри, Верховним Волхвом Родового Вогнища РПВ;

3.3 видання дисциплінарних ухвал щодо духовних провідників та працівників Родового Вогнища РПВ;

3.4 подання Верховному волхву Родового Вогнища РПВ на затвердження та дозвіл надання посвяти духовним провідникам, позбавлення провідників духовного чину;

3.5 розгляд та винесення рішень щодо конфліктів між двома і більше духовними провідниками;

3.6 оцінка найважливіших подій у області міжконфесійних і суспільних  відносин, підтримка міжконфесійних і міжрелігійних зв'язків;

3.7 освячення і благословення культових місць (священних гаїв, місць паломництва, капищ, святилищ, храмів);

видача дозволу на відкриття та затвердження навчальних програм у навчальних закладах, що утворюються в підрозділах Родового Вогнища РПВ;

3.8 підтримка належних відносин між Родовим Вогнищем РПВ і Державою;

3.9 встановлення порядку володіння, користування і розпорядження будівлями і майном Родового Вогнища РПВ;

3.10 організація та утримання секретаріату (виконавчого органу Кола), затвердження його штату.

3.11 утримання та наповнення офіційного сайту Родового Вогнища РПВ, офіційних сторінок Родового Вогнища РПВ в соціальних мережах.

3.12 Розробка стратегії короткострокового і довгострокового розвитку РВ РПВ;

3.13 затвердження друк конфесійної літератури, окрім Покона Рода Всевишнього, що відноситься виключно до священного права  Верховного волхва Родового Вогнища РПВ;

3.14 підписання договорів з духовними провідниками з визначенням меж їх діяльності, компетенції та повноважень;

3.15 управління та розпорядження усіма коштами, що надходять від  громад та ініціативних груп Родового Вогнища РПВ, як пожертва-десятина з проведення громадських обрядів, а також інших пожертв, у т.ч. від окремих рідновірів та юридичних осіб на розвиток Духовного центру РВ РПВ;

3.16 організація та фінансування друку Карбів відання Покона Рода Всевишнього, підготовлених та освячених Верховним волхвом Родового Вогнища РПВ для оприлюднення.

3.17. затвердження присудження вчених ступенів і звань;

3.18. нагородження орденами та медалями Родового Вогнища РПВ.

4.Усі рішення Кола приймаються виключного одноголосно, роздруковуються на папері та візуються особистими підписами членів Кола.

5.Коло, з благословення Верховного волхва Родового Вогнища РПВ, формує Раду Відаючих, яка є дорадчим та робочим органом Кола.

6.Здійснюючи свою канонічну владу, усі члени Кола:

6.1 несуть рівну відповідальність за виконання рішень Кола;

6.2 представляють Звіти звіти про стан Родового Вогнища РПВ;

6.3 здійснюють спостереження за всіма підрозділами Родового Вогнища РПВ;

6.4 звертаються з духовним посланнями до всіх рідновірів;

6.5 мають право клопотання перед органами державної влади;

6.6 спостерігають за виконанням провідниками їх духовних обов’язків в підрозділах Родового Вогнища РПВ;

6.7 мають право відвідин в необхідних випадках всіх підрозділів Родового Вогнища РПВ;

7. У разі кончини чи недієздатності одного із членів Кола, його відсторонення, знаходження під духовним судом або з іншої причини, що унеможливлює виконання ним своїх обов’язків, Рада Відаючих негайно обирає з числа своїх постійних членів нового члена Кола.

8.Для перевірки діяльності Кола діє Ревізійна комісія, склад якої обирається Вічем. Ревізійна комісія складається з трьох осіб: голови та членів комісії. Члени Кола не можуть входити до складу Ревізійної комісії.   

459
Другие материалы в этой категории: УКАЗ ВЕРХОВНОГО ВОЛХВА РОДОВОГО ОГНИЩА »