Документы

06-07-2012
Опубликовано в Документы

ПОСАДОВИЙ ПРАВИЛЬНИК СТАРІЙШИНИ

I. Загальні положення


1. Старійшина Вісі є відаючим в Духовному чині не нижче Жерця.
2. Старійшина Вісі призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому Внутрішнім Статутом Духовного центру РВ РПВ порядку, Указом Голови Духовного центру РВ РПВ. 
3. Старійшина Вісі підкоряється безпосередньо Крайовому Владиці. 
4. На посаду Старійшини Вісі призначається особа, що має вищу освіту, та очолювала Громаду РВ РПВ не менше 2 років. 
5. Старійшина Вісі повинен знати:
- ухвали, розпорядження, накази, інші керівні і правильники Крайового та Родового Вогнищ;
- структуру управління Віссю, права і обов'язку православних вогнищан;
- Обрядодіяння, Віровідання та зцілення Живою;
- основи організації діяльності і управління. 
6. В період тимчасової відсутності Старійшини його обов'язку покладаються на призначеного ним заступника.


II. Посадові обов'язки і права

Посадові обов'язки Старійшини можуть бути доповнені, уточнені при підготовці посадового правильника виходячи з конкретних обставин.
Старійшина:
• піклується про поширення Слав’янської Віри, звичаєвості і обрядовості;
• несе відповідальність за здійснення положень цього Статуту, ухвал Віче і Кола Владик;
• скликає Вісьові збори і Вісьову раду і головує на них;
• застосовує право "вето" на рішення Вісьових зборів з подальшою передачею відповідного питання на розгляд Кола Владик;
• затверджує Статути громад, скитів, подворів і інших підрозділів, що входять в склад Вісі, подає їх на реєстрацію в Духовний центр;
• згідно кону, відвідує громади своєї Вісі і здійснює контроль за їх діяльністю безпосередньо або через своїх повноважних представників;
• має вище начальницьке спостереження за вісьовими установами і скитами, що знаходяться на території Вісі;
• спостерігає за діяльністю Духовних провідників Вісі;
• представляє на затвердження Кола Владик ректорів Духовних навчальних закладів, керманичів скитів Вісьового підпорядкування;
• затверджує склад Старостату громад;
• частково або повністю змінює склад Старостату громад якщо відбувається відступ членів Старостату чи Загальних Зборів від Покону Рода Всевишнього і віровчення Рідної Православної Віри;
• ухвалює рішення про скликання Загальних зборів громади;
• затверджує кандидатури голів Старостатів громад і Ревізійних комісій громад;
• виводить зі складу Старостатів громад тих членів, що порушують Статут та настанови Духовних провідників;
• затверджує фінансові та інші звіти Старостатів і доповіді Ревізійних комісій громад;
• затверджує вибраних Загальними зборами Старост і усуває їх з посади у разі порушення ними статуту і настанов Духовних провідників;
• піклується про підвищення духовного і освітнього рівня рідновірів Вісі;
• піклується про підготовку відаючих, у зв'язку з чим направляє гідних кандидатів для навчання в Духовні навчальні заклади;
• спостерігає за станом проповіді Рідної Православної Віри в межах Вісі;
• дає благословення на створення нових громад і подворів;
• дає благословення на споруду і відновлення капищ, святилищ, храмів, священних гаїв і піклується, щоб їх зовнішній вигляд і внутрішнє начиння відповідали слов’янському звичаю;
• освячує капища, святилища, священні гаї та храми;
• піклується про стан живоспіву, творення кумирів та чурів, ужиткових народних мистецтв; 
• здійснюючи спостереження за організаційним порядком і ладом, Старійшина має право батьківської дії і стягнення по відношенню до Духовних провідників, включаючи покарання доганою, усуненням з посади і тимчасовою забороною на обрядодіяння.


IІІ. Відповідальність

Старійшина несе відповідальність за:
1. Невиконання своїх посадових обов'язків. 
2. Недостовірні відомості про стан розвитку громад його Вісі, проповіді Рідної Православної Віри. 
3. Невиконання наказів, розпоряджень Керманичів Духовного центру. 
4. Нанесення шкоди авторитету Родового Вогнища Рідної Православної Віри.

 
414 Последнее изменение Среда, 22 ноября 2017