Документы

06-07-2012
Опубликовано в Документы

ПОСАДОВИЙ ПРАВИЛЬНИК ГОЛОВИ ГРОМАДИ

I. Загальні положення


1. Для духовної опіки православними рідновірами на чолі кожної Громади стоїть Духовний провідник (Голова), який призначається Старійшиною, після обрання на Загальних зборах Громади. У своїй діяльності Голова Громади підзвітний Старійшині.
2. Головою Громади може бути тільки православний рідновір, що отримав вірознавчу освіту в Духовному навчальному закладі Родового Вогнища РПВ.
3. Голова Громади покликаний нести відповідальність за здійснення обрядодіяння відповідно до Требника Рідної Православної Віри, за духовну проповідь, релігійно-звичаєвий стан і відповідне виховання членів Громади. Він повинен сумлінно виконувати всі обрядові, радетельські та батьківські обов'язки, визначувані його посадою, згідно звичаям і цьому Статуту.

II. Обов'язки і права

4. В обов'язку Голови Громади, зокрема, входить: 
• проведення що недільних Православлень та обрядів Річного Кола;
• керівництво відаючими Громади у виконанні ними обрядових і провідницьких обов'язків;
• спостереження за належним станом капища, святилища, священного гаю чи храму;
• турбота про правильне виконання обрядів та дотримання звичаїв;
• турбота про точне виконання вказівок Старійшини;
• організація освітньої і просвітницької діяльності Громади;
• скликання і головування на засіданнях Загальних зборів;
• за наявності підстав, припинення виконання рішень Загальних зборів і Старостату з питань вірознавчого, священного, обрядового або адміністративно-господарського характеру, з подальшою передачею цього питання на розгляд Старійшини;
• спостереження за здійсненням рішень Загальних зборів і роботою Старостату;
• представлення інтересів Громади в органах державної влади і місцевого самоврядування;
• подача безпосередньо Старійшині та Хранителю звітів про стан Громади, про діяльність, що проводиться в Громаді, і про її роботу;
• здійснення офіційного вогнищанського листування;
• ведення книги родів і літопису Громади.
5. Голова Громади може одержати відпустку і на якийсь час залишити свою Громаду виключно з дозволу Старійшини.

IІІ. Відповідальність

Голова Громади несе відповідальність за:
1. Невиконання своїх посадових обов'язків. 
2. Недостовірні відомості про стан розвитку Громади, проповіді Рідної Православної Віри. 
3. Невиконання наказів, розпоряджень Керманичів Духовного центру. 
4. Нанесення шкоди авторитету Родового Вогнища Рідної Православної Віри. 

413 Последнее изменение Среда, 22 ноября 2017
Другие материалы в этой категории: « ПОСАДОВИЙ ПРАВИЛЬНИК ВЛАДИКИ