Коло Владик

Коло Владик, очолюване Верховним Волхвом, є органом управління Родового Вогнища в період між Колами Волхвів.

 • Коло Владик відповідальне перед Колом Волхвів і через Верховного Волхва надає йому звіт про свою діяльність за означений період.
 • Коло Владик складається з Голови Родового Вогнища, Хранителя Родового Вогнища  (першого заступника Голови), Помісних Владик, Владик Крайових вогнищ Рідної Православної Віри (уповноважених в краях представників Родового Вогнища).
 • Старійшини, Керманичі відділів Управи і ректори Духовних навчальних закладів можуть бути присутніми на Колі Владик з правом дорадчого голосу при розгляді справ, що стосуються керованих підрозділів, установ, шкіл або виконання ними священних обов’язків.
 • Участь постійних і тимчасових членів Кола Владик в його засіданнях є їх священним обов'язком. Відсутні без поважних причин члени підлягають братському напоумленню.
 • Засідання Кола Владик скликаються Верховним Волхвом. Як правило, засідання Кола Владик є закритими.
 • Коло Владик працює на підставі порядку денного, що представляється Головою Родового Вогнища і схвалюваної Колом на початку першого засідання. Питання, що вимагають попереднього вивчення, Голова Родового Вогнища завчасно направляє членам Кола Владик. Члени Кола можуть вносити пропозиції по порядку денному і піднімати питання з попереднім повідомленням про те Голови Родового Вогнища.
 • У випадку, якщо Верховний Волхв з якої-небудь причини тимчасово не може здійснювати належні голові обов'язки в Колі Владик, його обов'язки  виконує Хранитель. Писарем Кола Владик є Хранитель. Писар відповідальний за підготовку необхідних для Кола Владик матеріалів і складання літописів засідань.
 • Справи в Колі Владик розв'язуються загальною згодою всіх членів.
 • Ніхто з присутніх на Колі Владик не може утримуватися від участі в голосуванні.
 • Кожний з членів Кола Владик у разі незгоди з ухваленим рішенням може подати окрему думку, яку повинен заявити на тому ж засіданні з викладом своїх підстав і представити у письмовій формі не пізніше трьох днів з дня засідання. Окремі думки додаються до справи, не зупиняючи його рішення.
 • У тих випадках, коли Верховний Волхв визнає, що ухвалене рішення не принесе блага Родовому Вогнищу, він заявляє заперечення. Заперечення повинне бути зроблене на тому ж засіданні і потім викладено письмово в семиденний термін. Після закінчення цього терміну питання знов розглядається Колом Владик. Якщо Верховний Волхв не знайде підстав погодитися і з новим рішенням питання, то воно призупиняється.
 • Всі журнали і рішення Кола Владик підписуються спочатку Головою Родового Вогнища, потім всіма присутніми на засіданні членами, навіть якщо деякі з них були і не згодні з ухваленим рішенням і подали про те окрему думку.
 • Рішення Кола Владик вступають в силу після їх підписання і не підлягають перегляду, виключаючи випадки, коли надаються нові дані, що міняють суть справи.
 • Голова Кола Владик здійснює нагляд за точним виконанням прийнятих ухвал.

У обов'язки Кола Владик входить:

 • захист і зберігання поданих Верховним Волхвом тлумачень віровчення Рідної Православної Віри, норм слов’янської звичаєвості і благочестя;
 • служіння внутрішній єдності Родового Вогнища;
 • організація внутрішньої і зовнішньої діяльності Родового Вогнища;
 • регулювання обрядових питань;
 • видання дисциплінарних ухвал;
 • оцінка найважливіших подій у області міжконфесійних і міжрелігійних відносин;
 • підтримка міжконфесійних і міжрелігійних зв'язків як на священних землях Родового Вогнища, так і за їх межами;
 • координація дій всього Родового Вогнища в його зусиллях по становленню суспільства Любові і Справедливості у світі;
 • висловлювання духовних настанов стосовно суспільних проблем;
 • підтримка належних відносин між Родовим Вогнищем і державою відповідно до цього Статуту і чинного законодавства;
 • схвалення Статутів Народних управлінь, Крайових вогнищ та інших підрозділів Родового Вогнища;
 • підготовка внесення змін і доповнень до статутів Родового Вогнища і його підрозділів;
 • рішення питань, пов'язаних зі створенням або скасуванням підзвітних Колу Владик підрозділів Родового Вогнища з подальшим затвердженням на Колі Волхвів.

1.      Коло Владик:

 • розглядає звіти Владик про стан Народних управлінь та Крайових вогнищ і виносить по ним ухвали;
 • інспектує через своїх членів діяльність Владик тоді, коли вважає це за потрібне.

2.      Коло Владик може створювати комісії або інші робочі органи з метою:

 • вирішення важливих проблем, що стосуються внутрішньої і зовнішньої діяльності Родового Вогнища;
 • збереження оприлюднених текстів Карбів відання Покону Рода Всевишнього, про їх переклади і видання;
 • збереження тексту обрядових книг, про їх виправлення, редагування і публікацію;
 • публікації вірознавчих книг, підручників і навчальних посібників для Духовних навчальних закладів, всенародної періодики і іншої потрібної літератури;
 • підвищення вірознавчої, духовної і звичаєвої підготовки Духовних провідників і діяльності Духовних навчальних закладів;
 • милосердя і доброчинності;
 • підтримки в належному стані святомісць, творення образів Рідних Богів, живоспіву і ужиткових мистецтв;
 • збереження Слав’янських пам'яток старовини, що знаходяться у веденні Родового Вогнища;
 • виготовлення обрядового утвору, свічок, одягу і всього необхідного для  обрядодіяння;
 • пенсійного забезпечення Духовних провідників і працівників Родового Вогнища;
 • рішення економічних проблем.

3.      Коло Владик схвалює загальний план витрат, розглядає кошториси підрозділів, а також відповідні фінансові звіти.

4.      Для блага Родового Вогнища, Народних управлінь, Крайових вогнищ, скитів і Духовних навчальних закладів Коло Владик:

 • утворює і скасовує підрозділи Родового Вогнища, змінює їх межі і найменування з подальшим затвердженням Колом Волхвів;
 • схвалює статути скитів і здійснює загальне спостереження за духовним життям проживаючих там православних рідновірів;
 • за поданням Вчених Рад затверджує статути і учбові плани Духовних навчальних закладів, програми Духовних училищ і створює нові кафедри в Духовних академіях;в разі, потреби проводить перевірку.
Последнее изменение Пятница, 18 мая 2018