Повіда

ПОВІДА (14)

Кожен Карб Покону Святого - це своєрідний ключ, який побічно розкриває певну грань буття, окремий вимір дійсності, розуміння і застосування якого робить душу безмежно мудрою і чистою. Повне розуміння Покону і духовне радення в його дотриманні роблять душу врівноваженою, милостивою і щасливою. Досягнувши такого стану, саме тоді вона може дійсно повернутися в свій батьківський дім - світ Прави. Це як ніби учень повертається після довгого навчання в яслах, садку, школі та навчальному закладі додому, щоб стати там вже зовсім іншим, визнаним і впливовим.

Кожен Карб Покону Святого - це своєрідний ключ, який побічно розкриває певну грань буття, окремий вимір дійсності, розуміння і застосування якого робить душу безмежно мудрою і чистою. Повне розуміння Покону і духовне радення в його дотриманні роблять душу врівноваженою, милостивою і щасливою. Досягнувши такого стану, саме тоді вона може дійсно повернутися в свій батьківський дім - світ Прави. Це як ніби учень повертається після довгого навчання в яслах, садку, школі та навчальному закладі додому, щоб стати там вже зовсім іншим, визнаним і впливовим.

Зрозуміти Покон без усній передачі з уст Духовного Вчителя в уста учня неможливо, адже ніякий письмовий опис не може замінити особистого досвіду і глибинного усвідомлення дійсності. Щоб передати Покон, вчитель вчить власним прикладом, наводить багато сказань, життєвих випадків, билин та легенд, а, головне, виконує певну духовну вправу, перебуваючи разом з учнем в Священному Стані.

Внаслідок того, що завжди була потреба чітко окреслювати головні питання Віровідання Прави, для тих, котрі щойно стали на Шлях, волхви-пращури складали повіди, настанови і повчання про те, як треба розуміти Покон і Святі Писання. Повіди ті викладалися в Волховниках.

Завдання Волховників була в тому, щоб ясно розтлумачити якісь межі розуміння Покону і ясно окреслити точку зору Сварожого Радення з цього питання. Повчання, передані в Волховник, вважалися подібними Покону і були тією священною, роз'яснюючою спадщиною, дещо передавалася від вчителя до учня.

Володіючи Даром Відання, волхви і відуни давнини, як і зараз, перебуваючи в Священних станах, могли безпосередньо спілкуватися з Богами, отримувати знання, повчання, роз'яснення щодо Карбів і буденного життя. Все це також містилося в Волховниках. Щоб не було перекручень і помилок, отримані знання зіставлялися з попередніми в ланцюгу наступності і не повинні були їм суперечити, а лише поглиблювати і доповнювати. Крім того, останнє слово в усі часи залишалося за Первоволхвом Кола Радетелів, як основоположного вчителя і головного судді варни відаючих Вогнища Родового. Коли ж і він втрачав ясне розуміння, тоді до Роду Православного Батько Сварог і Лада-Матінка одразу ж Спасів посилали.

Продовжуючи звичай Предків, нині почнемо викладати повчання-повіду волхвів Віри-Віди Прави Радення Сварожого.

06 лютого 2012
Опубліковано в ПОВІДА

ДУХОВНІ ПОВЧАННЯ ВІДАЮЧИМ, ВИТЯЗЯМ, ВІСЯМ

Духовні настанови Волхва 1. Волхв виступає найбільш досконалим проявом Бога у Яві.2. Кожен Волхв є проявом певного Бога.3. Шлях Волхва – це Явний шлях Бога на землі.4. Сім'я Волхва – найкращий показник рівня його якості як духовної особи.5. Земне життя Волхва – це гармонія між земним і небесним світом.6. Волхв…
06 лютого 2012
Опубліковано в ПОВІДА

ШАНУВАННЯ ВІДАЮЧИХ, ВИТЯЗІВ, ВІСЕЙ

Шанування Волхвів 1. Приходять на землю Волхви, посланці Богів наших, і мусимо слухати їх, бо через них Боги говорять до нас. 2. Яко діти батьків шанують, так маємо шанувати Волхвів наших. Бо знають мудрість вони втаємничену, дбають про нас і вчать, як вірно жити у Яві. 3. Славимо Богів наших…