Рідна Віра

Рідна Віра (19)

Предвічний Бог наділив кожен народ особливим призначенням, тому кожен рід пізнає світ через свою Рідну Віру. Вона є його духовною основою і втіленням Вищого Покликання. Родова (Рідна) Віра є вічним і незламним Божим даром, дороговказом до вищого буття. Вона існує в народі вічно і незмінно, змінюватися можуть лише її зовнішні форми (особливо назви обрядів, тлумачення вероведческіх понять, самосвідомість її носіїв), але внутрішня суть залишається недоторканною. Для того щоб вона була змінена, необхідні сотні тисяч років, протягом яких відбувається перевтілення Духа певного народу. Тоді весь народ завдяки своїм земним діянням піднімається або опускається на певний Богами рівень сходоверші (ієрархії) і отримує інше покликання. 

Ідея смерті та відродження (відродження в новому, вищій якості) Бога, Природи, Людини, Звичаю є основою родової Віри-Віди Слов'ян. Це коло вічного відродження ми можемо бачити на прикладі Сонця-Дажбога, який народжується як Божич 21-22 грудня (за григоріанським календарем) і «вмирає» як Сивий Яр 22 грудня (за григоріанським календарем). Так само і Священний Звичай Віри-Віди славлення Прави (Православ'я) живе вічно, символічно «вмираючи» (стаючи неявним) і народжуючись оновленим на новому рівні розвитку людства.

Ми є Онуки Дажбожі! Нашій Рідній Православній Вірі, Відичному Православію, було покладено початок Богами на небесах (у Сварзі) і явлено через втілення Богів на землі, отже, вона не може бути зруйнована чи якось реформована. Віра-Веда, Священний Звичай - поняття одвічне і Божественне, яке не вписується в межі тілесного світу. Це шлях до найвищого досконалості, до Бога. Людина - це сутність, яка лише йде до досконалості, тому його мислення схильне догматизувати і костеніти. Протягом свого розвитку вона схильна накопичувати «зовнішні прояви» Віри-Веди, втрачаючи її внутрішню священну суть і розуміння Прави (Миру Богів, Закону Божого) - справжнього зв'язку з Всевишнім. Тому час від часу відбувається очищення-переродження Родовий Віри і духу її носіїв.

Протягом життя однієї людини подібні переходи відбуваються в обрядах варнового і вікові посвяти, а в житті народу - в періодичних змінах суспільної свідомості, під час яких Священна Віра-Звичай відання Прави розвивається і після цього занепадає, перероджується і знову поновлюється в своїй Вселенській могутності. Ці багатотисячолітні круги в Слов'янській традиції тлумачаться як Великі Дні, які мають в собі Світанок, Полудень, Сутінки, Ніч. У несприятливу пору, Ніч Богів, розуміння (відання) Прави зводиться до самого малого, але пряма священна спадковість Віри-Віди ніколи не втрачається. Завдяки спадкової передачі з роду в рід Священного Дара відання Православна Віра-Веда Русі і Покон Рода Всевишнього живе вічно, і буде жити до тих пір, поки живий рід наш і буде на те воля Рода. Сьогодні ми живемо у час, коли починається Світанок Сварожий і Слов'янська Рідна Віра (Ведичне Православ'я) знаходиться на шляху швидкого підйому, поновлення свого родового і загальносвітового значення.

09 січня 2018
Опубліковано в Рідна Віра

ЯРИЛО

Ярило (Ярун, Яровит) – Бог буяння і розквіту, війни та любові, пристрасті і шаленості, чоловічої сили, зростання, хоробрості і плодючості. Один із проявів Дажбога. Ярило – Бог весняного сонця, дітонародження, родючості, худоби, пивоварства, землеробства, люті (ярості), війни, звірів. Весною вночі, і вдень Ярило в білій полотняній одежі, з босим ногами…
31 березня 2013
Опубліковано в Рідна Віра

ПОНЯТТЯ ЗЛА

Все існуюче створене надрозумним Богом і є осмисленим і потрібним, а тому може бути пояснено. Але Рід зла не творив, зло - це умовне позначення природної сили саморуйнування. Не будучи сотворенним, зло, власне, і не існує. Зло - це ухил Буття у напрямку до Небуття. Зло - це «зело», пересичення…
03 лютого 2013
Опубліковано в Рідна Віра

РІДНІ БОГИ

Єдиний і Багатопроявний Бог налагодив буття всього сущого так, щоб кожна істота мала над собою вище створення, покликане опікати і вчити його. Кожен Бог виконує в Роді Всевишньому своє призначення, піклуючись про певний прояві буття, частини Всесвіту і душах, які в ній живуть. Предвічний Бог, розкриваючи свою суть, приходить до…
08 січня 2013
Опубліковано в Рідна Віра

ІМ'ЯНАРЕЧЕННЯ

Священний обряд ім'янаречення в Рідній Слов'янської Віри є обов'язковою складовою духовного і тілесного розвитку. Головною метою проведення ім'янаречення є прилучення людини до великого Роду Слов'янського. Після проходження ім'янаречення людина відновлює зв'язок з Рідними Богами. Ім'янаречення направляє людину на праведний розвиток, виконання життєвого призначення. Сьогодні ми живемо в часи, коли людина…
22 серпня 2012
Опубліковано в Рідна Віра

16 ЗЕРЕН ПРАВДИ

Істина - це вічна суть первісного буття, властивість якої лежить в основі всього створіння, це першостворена природа Бога і людини. Осягнення Істини виступає умовою і передумовою перебування у вічному блаженстві Прави, основою уміння творити світи і повною мірою проявляти божественну суть кожної душі. Істина не обмежена часом і існує в…