Чини

ПРО ЧИНИ ТА СТУПЕНI ДУХОВНИХ ПРОВIДНИКIВ

1. У Рідній Православній Вірі діють такі духовні чини:

Першоволхв Кола Волхвів-Радетелів, Верховний Волхв Відичного Православ’я, Голова Родового Вогнища Рідної Православної Віри та Першоволхвиння Кола Радетелів, Відаюча Мати Роду є основоположними вчителями та наставниками, які тримають безпосередній зв’язок із світом Прави, вони – Батько й Мати Роду Православного. Навчаються і благословляються Колом Волхвів-Радетелей, є їх голосом у мирському житті. Отримують свою Посвяту, пройшовши усі вікові та варнові посвяти, як наслідок володіння непересічним рівнем розвитку душ. Мають право нести Віру і Віду Прави, тлумачити Покон та надавати остаточні повчання відносно усіх сторін буття Прави, Яви та Нави. Усі православні рідновіри є їх прямими чи опосередкованими (через інших Духовних провідників) учнями.

1.1. Волхв – перший духовний чин. Має право здійснювати всі Святі Таїни, володіє Карбами відання Покону Рода Всевишнього і успішно пройшов випробування. Обов’язково проводить щонедільні Православлення та обряди Річного Кола. Є наставником для Духовних осіб нижчого чину, проводить духовне навчання, здійснює духовне цілительство, є Вчителем Рідної Православної Віри. Продовжує своє духовне навчання у Верховного Волхва і з його благословення поглиблює вчення Рідної Православної Віри власним духовним творінням. Освячується Верховним Волхвом в присутності не менше, ніж трьох інших Волхвів. Проводячи обряд Відогори та Родоварти, діє від імені Верховного Волхва. Має право мати учнів, виступати Духовним Вчителем і Наставником для рідновірів, вогнищан та відаючих.

1.2. Відун – другий чин Духовних осіб. З благословення свого Волхва-Учителя має право здійснювати Колодарні і Життєстверджуючі обряди. Володіє Карбами відання Покону Рода Всевишнього, всією обрядовістю, викладеної в «Требнику Рідної Православної Віри», Священними Переданнями, успішно пройшов випробування у Волхвів-Наставників. Виступає Духовним Наставником для нижчих духовних чинів, вогнищан і рідновірів, продовжує своє навчання у Волхвів. Не має право мати учнів. Освячується Волхвом з благословення Верховного Волхва в присутности не менше, ніж трьох інших Духовних осіб в чині не нижче за Відуна.

1.3. Жрець – третій чин, має право на проведення недільних Православлень, обрядів Колодарних і Життєстверджуючих, пройшов духовне навчання у Волхва-Учителя. Освячується Волхвом з дозволу Верховного Волхва в присутности не менше, ніж трьох інших Духовних осіб в чині не нижче за Жреця. Ім’янарікаючи людей, діє від імені свого Волхва-Учителя та Верховного Волхва. Не має право мати учнів, виступає лише Духовним Наставником для рідновірів, вогнищан та відаючих.

1.4. Обрядодій – четвертий чин Духовних осіб, помічник Жреця. Пройшов обряд Відогори, Першу посвяту у варні Відаючих. Йому дозволяється допомагати старшим духовним особам в проведенні обрядів. У разі відсутности Духовного провідника вищого чину має право на проведення недільного Православлення і обрядів Річного Кола, цілительство та проповідування. Освячується Волхвом, або Відуном з благословення Верховного Волхва в присутности Громади чи трьох Духовних осіб в чині, не нижче Жреця. При відсутності навченого обрядодія (відаючого) у Громаді, тимчасове право на обрядодіяння, під наглядом свого Волхва-Вчителя, може отримати праведний вогнищанин або рідновір.

2. У Рідній Православній Вірі Духовним чином володіють рідновіри обох статей. Загальне звернення до Духовних осіб:

Батько (Мати);

Отче (Матінка).

3. Для освячення в Духовний чин існують наступні вікові обмеження: Обрядодій – від 18 років, Жрець – від 21 року, Відун – від 25 років, Волхв – від 30 років. Крім того, в духовний чин Відуна і Волхва має право вступати тільки одружен(а)ий Слав’ян(ка)ин. В окремих випадках, змінювати вікову межу, вимогу перебування в сімейному союзі має право Верховний Волхв.

4. Подання на освячення в Духовний чин здійснюється Владикою Крайового вогнища Рідної Православної Віри у формі листа-прохання на ім’я Верховного Волхва. Прохання також має право подавати Хранитель Родового Вогнища.

5. Духовний чин Голові Громади надається лише після офіційної реєстрації відповідної Громади Родового Вогнища Рідної Православної Віри в органах державної влади та внесення його Слов’янського імени в паспорт громадянина (України, Російської Федерації тощо).

6. Духовний чин може надаватися також особам, які живуть у віддалених від населених пунктів місцевостях, але проводять проповідь, духовне зцілення і обряди Річного Кола. Такі Духовні провідники обов’язково повинні належати до географічно найближчої офіційно зареєстрованої Громади Родового Вогнища Рідної Православної Віри.

7. При освяченні рідновірів в духовний чин Верховним Волхвом обов’язково повинен бути присутнім Владика краю, або його уповноважений представник, – духовний провідник в чині, не нижче за Волхва.

8. Всі чотири чини Духовних осіб (чоловічої статі) носять позначки на бокових сторонах передпліччя. Обрядодій – у вигляді ромба з чотирьох невеликих алатирів. Жрець – у вигляді трикутника з трьох більших алатирів (один з верху), Відун – два більших алатиря в ряд, Волхв по одному алатирю (не більше трьох пальців кулака), Верхов-
ний Волхв, Відаюча Мати – по одному алатирю (розмір кулак). Духовні провідники чоловічої статі підв’язують пояс на праву сторону, жінки – на ліву.

9. У Рідній Православній Вірі встановлені такі ступені Духовних чинів:

9.1. Голова Громади – четвертий ступінь, Духовний провідник Громади в чині Волхва, Відуна, Жреця або Обрядодія. Призначається на посаду Верховним Волхвом на основі подання Хранителя чи Владики. Освячується у присутности Громади.

9.2. Старійшина – третій ступінь, Духовний провідник Вісі в чині Волхва або Відуна. Призначається на посаду Владикою. Освячується на управління Владикою краю у присутності духовних опікунів Вісі.

9.3. Владика – другий ступінь, Духовний провідник Краю в чині Волхва. Призначається на посаду Верховним Волхвом. Освячується на управління Верховним Волхвом у присутності Кола Відаючих.

9.4. Верховний Волхв – є найвищим ступенем духовного чину. Верховний Волхв обирається всіма Волхвами Рідної Православної Віри без визначення терміну повноважень. Обрання здійснюється не пізніше 40-го дня після смерти його попередника. Освячення на управління здійснюється на священній горі Богит. Верховний Волхв є Головою Родового Вогнища Рідної Православної Віри.

При обранні Верховного Волхва воля його попередника, якщо він припинив свої повноваження природно, а не в результаті зняття духовного чину, приймається Волхвами як воля Богів. У разі сумнівів, хоч би одного з Волхвів, проводиться випробування духовної сили, знань і відань Волхва-наступника.

У період до обрання Верховного Волхва всю повноту влади переймає на себе Хранитель Родового Вогнища, у разі неможливості – Владика, найстарший за віком та духовним саном.

Верховним Волхвом може бути обраний лише одружений муж (чоловік). Його дружина є Відаючою Матір’ю Роду, і разом вони є Першоволхвами православними.

10. Владика, Старійшина і Глава Громади на відповідних рівнях духовного правління є представниками і виразниками інтересів Духовного Центру «Родове Вогнище Рідної Православної Віри». Майнові і правові інтереси Громади також має право представляти Староста Громади, або письмово уповноважений Головою член цієї ж Громади.

11. Зняття Духовного ступеня і чину здійснюється Верховним Волхвом на основі прохання Хранителя у випадках, якщо Духовний провідник:

- відходить в своїх поглядах від віровчення та світогляду Рідної Православної Віри, зрікається Радення Сварожого;

- порушує встановлену духовну сходовершу (порушує настанови Верховного Волхва, рішення Віча Православних Вогнищан чи постанови Кола Відаючих);

- самоусувається від діяльності в Родовому Вогнищі, без поважних причин, більш, ніж на місяць;

- не проводить щотижневих Православлень і обрядів Річного Кола;

- вживає алкоголь, тютюн, психотропні або галюциногенні препарати.

12. Пропозиції щодо зняття Духовного ступеня і чину з рідновіра можуть подаватися Хранителю Старостою на вимогу Загальних Зборів Громади, Старійшиною на вимогу Вісьового Віча, Владикою на вимогу Крайового Віча.

13. Всім Духовним особам Рідної Православної Віри видається документ про освячення (посвідчення).

878