04-03-2013
Опубліковано в Священне Писання

КАРБ ВІДАННЯ СВАРГИ

Чи то у Небі, чи то на Землі
У Колі Живого явлення усе перебуває в русі,
Істинно те, що все має своє місце і час,
Відаючи це – будь мудрим у вчинках

Тлумачення

Волхви велемудрі, за небом та рухом світил протягом тисячоліть спостерігаючи, помітили, що все, як на Небі, так і на Землі, рухається по Сварзі (колоспіралі). Менше коло крутиться навколо себе і більшого кола, більше – навколо ще більшого, і так до безкінечності. Оскільки обертання має певну тяглість, тому народжується Час і Число.

Кожне Коло – Сварга переживає момент початку і завершення, даючи рух і сенс колу нижчого рівня. Уся сукупність кіл нижчого рівня творить єдину Вищу Сутність, від того Всевишній Род виявляє себе спокоєм, а Всесвіт рухом.

При цьому якісна зміна в русі може розглядатися як кола якогось (циклу), частина (етап) окрема. Від того періодична колова зміна виступає причиною розвитку і руйнування, закономірністю існування Всесвіту. Рух Сварги і відповідна його ділянка (фаза) визначає спосіб існування будь-якого об'єкта чи явища, включаючи людину, народ і людство. Ці кола з обертанням Землі навколо Сонця пов'язані, а Сонячної системи довкола центру Берегині (галактики) нашої, яка обертається довкола міжгалактичного центру, а метагалактики – навколо центру Всесвіту. Обертання Землі-Мокоші навколо Сонця-Дажбога творить Сонячне Коло (Коловорот, Дажбоже коло) – календарний рік. Обертання Дажбожої Писанки (Сонячної системи) навколо центру Лади (Берегині, Галактики) творить Добу Сварогу – зоряний, сидеричний рік.

Обертання Лади навколо Алатиря, Сварога міжгалактичного центру, творить Рік Сварога, а обертання мегагалактик навколо Алатиря Рода (центру Всесвіту, Ока Рода) творить Великий Вік Сварога (Велике Коло). Найбільше значення мають кола Вселенські (космічні) в десятки і сотні тисяч років. Доба Сварожа (Коло Свароже) проявляє себе у "зсуванні" Сварожичів (сузір'їв Зодіаку), від того трохи більше, ніж за 2 тисячі років змінюється сузір'я пануюче.

Відайте, зорі сильно впливають на долю і життя людини кожної і людство ціле. Це з тим пов'язано, що сузір'я коливання своєрідні мають, які вони навкруги ширять, напливаючи на Землю і мешканців її впливаючи. Кожне сузір'я є маленькою подобою (мікромоделлю) Всесвіту, а отже і самого Рода Всевишнього. Тобто, певним Богом, який так само як і Рід має свою проявлену частину (зірки) і не проявлену (тонкі енергії Духа і Душі). Через сузір'я яке в цей момент на небі панує, Небесний Батько Сварог проявляється. Внаслідок обертального руху Земля час від часу починає віддалятися від центру галактики.

Це до того призводить, що свідомість і позитивні якості людства зменшуються, Темна Доба настає. У цю пору розуміння (відання) Покону (а, отже, Прави і Звичаю) до найменшого зводиться, цінності духовні та родинність і людяність вельми занепадають, Веда (знання) недоступною стає, тому приходить час релігій спрощених, які не несуть глибинного розуміння дійсності.

При цьому суцільна підміна понять відбувається, на всі поняття і звичаї нове пояснення накидається, яке Істині (Покону) не відповідає. Ці Сварги (цикли) багатотисячолітні у звичаї слов'янськім, подібно до доби земної, як велетенські Доби Богів розуміються, які мають у собі Південь, Північ, Сутінки, Світанок. Ці назви індоєвропейським Югам відповідають, тому взаємозамінними бути можуть. Необхідно пам'ятати, що найбільші зміни проходять не в крайніх точках еліпса (Сатья, Трета, Двупара і Калі-юга), а після їх проходження. Занепад свідомості людей з тим пов'язаний, що з центру Всесвіту, який Алатирем Рода є, постійно відбувається випромінювання Священного Вогню Рода, який Божою благодаттю, радістю, щастям, впорядкованістю та благоденствієм у Праві для людей виступає. Цей Ведогонь просякає усе суще і не суще, прямуючи від більшого до меншого і навпаки.

Так він лине з Алатиря Рода у Алатир Лади, а з того – в Алатир Дажбога, а від сонця Дажбога прямує на Землю-Матінку. На землі Сила Ведогню розтікається по Алатирях Родового Вогнища. Сила тая могутня зверху йде від Сонця до людей, а потім від Алатиря Землі-Матінки через Родові вогнищя, Храми та Капища іде до людей з низу, а від них знову повертається у сонце, прямуючи далі до Алатиря Рода, і так вічно. Після кожної ночі неминуче Світла доба настає й при наближенні до Алатиря Лади (центру галактики) ми пробуджуємося, суспільство морально, фізично і світоглядово очищується, відновлюючи втрачені знання та здобуваючи нові. На планеті знову починає панувати праведність, мудрість і справжня духовність, людство глибше усвідомлює себе і своє призначення.

Ідея Смерті і Воскресіння (відродження у новій вищій якості) Бога, Природи, Людини, Звичаю появляється на різних рівнях світотворення і є основою Рідної Православної Віри – етнічного віровчення українського народу. Відайте: року Божого 7511 розпочався Світанок Доби Сварожої. Тепер ми переживаємо поворотний період історії – Земля починає рухатися до центру галактики й наша свідомість починає прокидатися, вже з'являються промені світла, які передують Світлій Добі, але під ранок сон людства найглибший. Тому нас ще чекають великі випробування, які проявляться масовими заворушеннями, війнами, землетрусами, потопами та іншими природними і соціальними катаклізмами.

Лише від єдності сили думки, доброї волі й праведності (Віри-Веди) Вкраїнців-русичів, слов'ян і кожної людини на Землі залежить, чи буде існувати людське суспільство, чи загине, як попередні цивілізації. Подібні катаклізми постійно виникають під час завершення циклу і залишаються у пам'яті людства як всесвітні потопи. Таким чином Земля-Матінка очищується від бруду і паразитів, які її нищать. Русичі покликані Трисвітлим Родом нести людям Вогонь Віри і Веди, своїм прикладом навчаючи їх життя праведного. Людська істота не досконала, тому її мислення може догматизуватись і закостенівати, накопичуючи "зовнішні форми", втрачаючи глибинне (внутрішнє) розуміння Прави (Світу Богів, Закону Божого у Поконі Рідної Віри).

Тому час від часу потрібна очистка підсвідомості, яка протягом життя однієї людини відбувається в обрядах варнових і вікових посвятах (ініціаціях), а протягом життя людства – у циклічних геокліматичних і соціальних змінах. Людина, ситуація чи загалом існування будь-якого об'єкту чи явища відбувається, обертаючись навколо чогось, та настає момент, коли неможливо утримуватися на цьому рівні, тобто, піднятися на інший щабель, або звільнити його для когось іншого.

Тому життя православного рідновіра – це теж Коло-Сварга, яке складається з варнових і календарних посвят. Піднімаючись чи опускаючись, людина символічно вмирає для цього рівня, щоб народитися на вищому. Щоб вижити під час катаклізму, Вкраїнці-русичі повинні переосмислити найглибинніші засади свого життя і змінитися, набувши нових якостей, або померти, ставши перегноєм для інших родів.

Відповідно до розуміння Кола-Сварги Алатиря, кожне коло (явище чи процес), доходячи до кінця, перетворюється на свою протилежність, якщо не піднімається на вищий щабель. Джерелом розвитку і підняття на вищий щабель виступають як внутрішні сили людини чи (об'єкта), так і зовнішні. Зовнішньою силою щодо людини може виступити Прямий Божественний вплив, вплив середовища або певних людей, які роблять своєрідний поштовх для суспільства, як Волхви для окремої людини під час посвяти.

Сьогодні Єдиний і Багатопроявний Бог стукає у серця русичів, змушуючи їх згадати і визнати своє призначення – бути вчителями Всесвітніх законів Прави для інших народів. В той же час слід розуміти єдність Всесвіту, а, отже, і те, що як ми обертаємося навколо світу, так і світ обертається навколо нас, тому можна стверджувати, що рух світил теж відбувається навколо Землі і ті процеси, які відбуваються на ній, теж сильно впливають на Вищі світи. Рідні Боги зацікавлені у тому, щоб людство вижило і продовжило свій розвиток до боголюдства.

330 Останнє редагування П'ятниця, 01 грудня 2017
Детальніше в цій категорії: « КАРБ ВІДАННЯ МОВИ І НАЗВИ