Слово Волхва

19-05-2020
Опубліковано в Слово Волхва

СЛОВ'ЯНСЬКА ГРОМАДА - ДЖЕРЕЛО БЛАГА В МОРІ ХАОСУ

У цій статті ми поговоримо про величезну важливість слідування своєму Духовному  Шляху (Призначенню), Рідній Традиції та формування Слов'янських Громад на основі Відичного знання, духовних цінностей , взаємодопомоги, самоорганізації та самозабезпечення.

 ДУХОВНІ ОСНОВИ

Покон Рода Всевишнього і Відичне знання в цілому, говорить нам про те, що головна мета приходу Душі в цей світ - це духовний розвиток, самовдосконалення, осягнення Законів Прави і розкриття в собі вищих божественних якостей.

Для цього, ми в процесі переродження (Колороду) раз по раз входимо у Велику Майю - Божественну Гру в реальність.  Тут, взаємодіючи з самим собою, ближніми та оточуючими людьми, родом і народом (народами) проходячи ряд уроків і випробувань, ми розвиваємося для життя у Вищих Світах.

Велика Майя - багатовимірна, багатопроявна і багаторівнева гра.  Вона організована так, що звичайною, логічною свідомістю її неможливо пізнати.  Так само, як для першокласника неосяжна програма навчання в університеті.

 Щоб оволодіти цією Грою, людині потрібно крок за кроком опанувати Відою - Наукою про Душу, а значить - навчитися певного способу життя і способу сприйняття дійсності.

 Шляхом духовної практики (молитви, медитації, вправ) розвинути Разум (вищі оболонки душі), оволодіти розумом, емоціями та тілом.

 Для цього кожному слов'янинові необхідно Вчення - Шлях Просвітлення (Покон і Відичне знання), Учитель (волхв, гуру), і спільнота  практикуючих - Слов'янська Відична Громада.

 Крім особистого розвитку, душа покликана сприяти розвитку оточуючих - рідних людей, своєї спільноти, народу і людства в цілому.

 Тому самовдосконалення людини обов'язково відбувається саме через служіння і допомогу іншим душам (людям).  Саме для цього формуються сім'ї, роди, громади, організації та держави.

 Сучасні наукові дослідження довели існування й абсолютну реальність таких категорій, як Бог, душа, свідомість, перевтілення, спілкування з духовними істотами, як творячими (божественними), так і руйнуючими (демонічними).

Кожній душі дана свобода волі.  Вона може «забути себе», своє Призначення і суть, ототожнитися з матеріальним (ілюзорним) світом, але вона не може втекти від плати за свої вчинки (карми).  Як наслідок - свідомість як окремих особистостей, так і народів (держав) може деградувати, тіла - хворіти, життя - скорочуватися, а життєве середовище - руйнуватися.

 У той же час, праведні душі, за будь-яких обставин і в усі часи, мають Божественну опіку, підтримку і захист, що часто сприймається як Диво.  Боже благословення і ведення формує «Джерело Духу», рятувальний човен, ковчег, яким покликана стати для кожного слов'янина - Слов'яно-Арійська Відична Громада.

 СУЧАСНА СИТУАЦІЯ

 Незважаючи на спрощений духовний світогляд «більшості», повальний «сон», неусвідомленість і прихильність до матеріального світу, сьогодні багато людей чітко розуміє, що настає кінець «суспільства споживання».  Навколо біль, страждання, брехня і невігластво.  Що далі?

 Зараз здоровий глузд, економіка, політичні ідеології і звичні (світові) релігії - не працюють.  Точніше, вони працюють, але лише на користь окремим людям , тим, що загралися в матеріальне, тим, хто володіє 90% світових фінансів і корисних копалин.

 Якщо порівнювати все людство з дитиною та її народженням, то сьогодні ми перебуваємо в третій фазі базово-перинатальної матриці, тобто - безпосередньо в родових шляхах.

 Це етап, проходячи який, ми або змінимося, або «помремо».

 Змінитися - це духовний перехід до нового способу життя і мислення.  Перехід до нових форм господарювання, нових видів енергії і суспільних відносин: людина-людина, людина-природа, людина-Бог, до гармонійного розвитку і блага для всіх.

 Необхідно своєю суттю переродитися, народитися новому людству, вийти в нову - більш широку нішу життя.

 «Померти» - це залишитися в обмеженій , логічно-послідовній свідомості і продовжити війну «всіх проти всіх», піти технологічним шляхом розвитку цивілізації, на якому нас чекає загальний електронний контроль, без збільшення рівня моральності та праведності.

 Саме цього способу мислення дотримуються «господарі грошей».  Маючи матеріалістичне мислення, не чуючи поклик своїх огрубілих душ, вони хочуть і далі «царювати» й паразитувати.

 У своїх «іграх» вони свідомо прагнуть зупинити еволюційне зростання людства.  Щоб продовжити «старі умови» життя, вони прийняли рішення - знищити 2/3 людей (людства).

 Для реалізації свого плану, маючи величезні матеріальні ресурси, світові ЗМІ, наднаціональні організації (ВООЗ, ООН і т.д) «своїх людей» у виборних державних органах, вони ведуть багаторівневу війну проти всього людства, прирікаючи на міграцію і вимирання цілі народи і держави  .  Для цього вони використовують гібридну війну на 7 рівнях.

  1. ДУХОВНИЙ РІВЕНЬ. Допускаються і підтримуються тільки примітивні масові «релігії», які замість знань про душу (просвітлення) і шляхах взаємодії з Божественним, через забобони і пихату обрядовість, сприяють лише закабаленню народів і релігійним війнам (нацьковуючи один на одного), виступаючи підмогою в політичних та економічних  іграх «господарів».
  2. КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ РІВЕНЬ. Філософія, системологія, логіка, історія - всі ті напрямки, які можуть сприяти системному мисленню і цілісному сприйняттю дійсності у людських мас - ігноруються і «видавлюються» на периферію навчального процесу.  Як наслідок - у більшості немає розуміння взаємозв'язку явищ, подій і процесів, того, що відбувається з ними і навколо них.
  3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ. ЗМІ - універсальний інструмент управління і виховання суспільства.  Подаючи інформацію під потрібним кутом зору, замовчуючи важливе, приділяючи багато часу чомусь гидкому й неправедному, вириваючи слова з контексту, перекручуючи факти або тиражуючи абсолютну брехню - спотворюють свідомість цілих поколінь.  Людей і суспільство вже не потрібно руйнувати - вони самі себе зруйнують і ліквідують через зайвий націоналізм, вакцинацію, ранню «секс-освіту», лгбт, аборти, чіпування тощо
  4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ. Руйнування держав, народів і структур через «агентів впливу».  Вклавши гроші, можна «вибрати» президента, депутатів, «купити» чиновників будь-якого рівня, щоб приймали «потрібні рішення».  Саме так продаються і купуються - суверенітет, національні багатства (земля, надра), під виглядом «реформ» руйнуються сили оборони, охорони здоров'я, економіка.
  5. СПОЖИВЧИЙ РІВЕНЬ. За допомогою підконтрольних ЗМІ вводиться мода на споживацтво (самознищення) - за допомогою певних видів продуктів харчування, ліків, алкоголю, «легких наркотиків», популяризується татуаж і пірсинг (підготовка до чіпування).  Кінофільми, книги, мода - формують споживацьку модель поведінки особистості, сприяють руйнуванню сім'ї, неприйняттю розумного і традиційного способу життя під виглядом «свободи» і т.д.
  6. ЕКОНОМІЧНИЙ РІВЕНЬ. «Міжнародними законами», кредитами, договорами, зонами «вільної торгівлі» і т.д руйнують цілі держави, а людей всередині них «відривають» від землі, можливості самозабезпечення, кооперації, економічної самоорганізації.  Втрата вірного розуміння світу і зубожіння - ведуть до депопуляції.
  7. ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ. Це пряме фізичне знищення, через громадянську війну, революції, пряму військову агресію, тероризм і просто усунення значущих фігур. 

Використовуючи ці рівні - глобальні еліти борються з національними, національні - з регіональними, всередині регіонів- різні спільноти борються між собою, в всередині сімей - жінки з чоловіками.  На жаль це оточуюча нас реальність сучасного життя.

 Події з «карантином» показали - далі вже тільки дно, морок і саморуйнування.  Світ, де більше немає старих смислів і "людської цивілізації", ідеалів освіти і гуманізму, любові, співчуття, краси і добра, торжества розуму, а тільки страх і боротьба за виживання.

 Духовний Перехід до нового способу життя і мислення торкнеться кожного, кожному доведеться зробити особистий вибір: залишитися заляканим споживачем ( «померти», 3 фаза) або повернути свою силу і права на життя ( «змінитися» народитися оновленим, 4 фаза).

 У цей період хаосу як ніколи нам усім потрібні Джерело Світла й Опора.  Давайте спиратися на вічне - Всебога.  Через усвідомлення свого Призначення (дхарми), Традиційні цінності, мир, доброту і взаємопідтримку - все те, що завдяки дотримання Покону й відичного знання, отримує людина в праведній Духовній Громаді.

 СУТЬ ГРОМАДИ

Сенс Слов'яно-Арійської Духовної Громади в тому, що вона виступає мостом, який пов'язує минуле і майбутнє, людське і божественне.  Це спільність людей, сім'я душ: тих, що живуть, тих, що народяться  і тих, що відійшли в потойбіччя, де організовується і підтримується духовне зростання, розвиток, навчання, взаємодія і життя в цілому.

 Громада не залежить від зовнішнього, тимчасового, мирського - політики чи економіки, це витік Вічності в тлінному світі, Джерело Світла і Божественної Сили.

  У матеріальному прояві Громада є єдиним соціальним організмом (родом-племенем) створеним на основі єдності духовних цінностей, поглядів, способу і підходів до життя.

 Тут діють принципи любові, добра, підтримки, взаємодопомоги, самоорганізації і, в ідеалі, самозабезпечення.  Тут «всі знають всіх» і «всі підсилюють всіх».

 Як нас вчить Святий Покон, серце громади - це Духовний Батько, Провідник, Відаючий, Світоч Духа, істинний практик, який іде Шляхом Просвітлення і допомагає прокинутися іншим душам.

 В ідеалі - це пара, Духовні Батько й Мати.  Визнаючи їх Учителями й Наставниками, люди визнають їх духовний авторитет і слідують їх повчанням у своєму  духовному і тілесному житті.

 Справжні Вчителі (Волхви), завдяки Жива-Ярзі (медитації), розкривши вищі оболонки Душі, краще чують і бачать ту задачу (план навчання), яку ставлять перед ними особисто і всією громадою Божественні Сили.

 Завдяки цьому, вони постійно співнастроєні з Родом Всевишнім, розуміють, що належить робити зараз, чого чекати в майбутньому і м'яко вказують на головне.  Це виступає основою стабільності й миру, навіть коли в суспільстві хаос.

 Коли є серце, з'являється «голова» - вогнищани, актив - наймудріші і шановані члени громади, які на своїх зборах (копі) вирішують, як жити і розвиватися громаді.

 А далі «руки», «тулуб» і «ноги».  У Слов'янській громаді всі люди знайомі між собою, тому завжди здатні адекватно оцінювати своїх членів, а якщо потрібно - визнати або не визнавати духовний рівень, варну або положення кого-небудь.

 Крім Писання, настанов Вчителів (Наставників), тут існує усна передача знань, мотивів, цілей, умінь, навичок, минувщини, всього того, що називається - Звичаєм (Традицією і Культурою).

 Тому будь-які спотворення і невідповідності швидко виправляються, а «випадкові» або не відповідальні люди не допускаються або швидко усуваються від керівництва і посад.

 В Громаді всі один одного знають, хтось комусь кровний родич, комусь - друг, кум, знайомий. Через особисті знайомства в Громадах виникає взаємопосилення і взаємодоповнення.  Общинне життя реалізується як взаємопідтримка, взаємодопомога, взаємоконтроль, заохочення, навчання.

  Завдяки духовній чистоті, усвідомлення Шляху, реальному слідуванню Покону (праведним діянням), визнання кращих, Слов'янські громади, кожна окремо і в цілому - здатні до ефективного самоврядування, зростання й еволюції своєї спільноти в цілому.

 Род Всевишній єдиний і багатопроявний, так і Слов'янські Громади самоорганізовані та самодостатні, і в той же час, об'єднані в єдине ціле Святим Поконом і Ланцюгом Учнівської Наступності «Радення Свароже Вогнища Родового».

 Все Родове Вогнище Рідної Православної Віри в цілому - це громада громад і підпорядковується тим же принципам, що і окрема громада (принцип фрактальності).

 Завдяки такому суспільству громад, де відбуваються Духовні, Вікові і варнові Посвяти, єдиний і багатопроявни Слов'яно-Арійський Рід - перероджується і зміцнюється духовно і тілесно.

 Слов'янин без Слов'янської Громади - це як людина без своєї сім'ї, роду і народу.  Він підпорядкований, несамодостатній і керований.  Ми живемо в такий час, коли поняття «закон» і «права людини» - досить умовні, будь-яку людину можна досить швидко «помножити на нуль».

 Тільки коли за людиною стоїть велика і цілісна спільнота людей, громада, рід, народ - вона може бути спокійною, жити і розвиватися.  Тому Громада, дружнє співтовариство однодумців потрібні кожному з нас.

 Сьогодні - саме той кризовий час і пора змін, яку Волхви-Пращури передбачали більше тисячі років тому.

 В епоху втрати людських «смислів», чистоти і праведності, загального негативізму і боротьби за виживання - Вічний Покон (Закон), Вічний Шлях і Громада (рід-плем'я) виступає тією основою, яка дозволяє відичним слов'янам (православним рідновірам0) - щасливо жити духовним  і тілесним життям.

 ВИДИ ГРОМАД

 У Родовому Вогнищі Рідної Православної Віри, у Відичному Православ'ї в цілому розрізняють наступні види і типи громад:

  1. Вогнище-Обитель (скит, ашрам). Це місце, де горить Святий Вогонь Рода Всевишнього, Богів і Предків – духовно (в душі відаючих) і фізично (жертовник, вогнище, капище).  Головна мета будь-якої Обителі - це навчання шляху Ясни (Просвітлення).  Обитель є місцем для проведення священних станів (медитацій), занять, проповідей, затворів (ретритів), спілкувань, лекцій та обрядів - це способи її досягнення.  Обитель, як місце проживання відаючого (Волхва, Відуна, Жерця), може бути як громадським місцем, так і сімейним.
  2. Слов'янська Громада - група однодумців, духовних братів і сестер, православних рідновірів, радарів, вогнищан. Людей, зосереджених на Раденні і допомагаючих один одному на Шляху.  Вони живуть в одному селищі, місті і регулярно зустрічаються на вогнищах (Капище, Свята Роща, Храм, приміщення) для проведення духовних практик (обрядів, медитації, шкіл, лекторіїв).  Підтримує зв'язок з Обителлю (Обителями), і є частиною структури своєї Вісі (групи з 5 громад) і Краю (регіону, області).
  3. Мережева Слов'янська Громада - це новий вид громад, який існує завдяки інтернету і мобільному зв'язку. Це слов'янське співтовариство, яке існує як група в тій чи іншій соціальній мережі або месенджері.

 Чим ближче і частіше спілкування і взаємодія, тим краще.  Тому в Родовому Вогнище РПВ - проводяться щоденні раденія Родоварти (медитація, колослово, молитва) вранці і ввечері, щотижня - Православлення (обряди і свята), щоквартально - Слов'янські Фестивалі (Віча), навчання в академії ПРАВ, Родосвіт і т.д

 У Раденні Сварожому, традиційно  найголовнішим і визначальним Вогнищем (Обителлю, Першопрестольним Скитом) - вважається житло Першоволхва Радення Сварожого, Верховного волхва Родового Вогнища.

 Це місце, куди, як до джерела живої води, приїжджають волхви, відуни, жреці і кудесники, для того, щоб в особистому і загальному навчанні поглибити свої знання і нести їх людям у свої вогнища і Спільноти.

 Першопрестольний Скит зараз перебуває в місті Кам'янець-Подільський (Україна), це означає, що Духовна Столиця РВ РПВ, зараз знаходиться саме в цьому славному граді.

 На наш вік випали непрості випробування, але це і є те пряме свідчення, що Род Всевишній, Боги і Предки вірять в нас, що у нас є достатньо сил для того, щоб подолати випробування Божественної Гри та досягти найвищого блага!

 Слов'яни, прокидайтеся!

Настав час встати на свій Рідний Шлях, усвідомити себе, слідувати своєму Призначенню, творити, зміцнювати і чисельно примножувати Слов'янські Громади. Саме так і твориться Нове Життя.

Громади - це сутнісне наповнення будь-якого суспільства, основа життя і розвитку в усі часи.  Осягайте Святий Покон і Відичне знання - і в вашому домі завжди буде щастя, радість і успіх!

 Род Всебог, Боги і Предки благословляють Вас!

 Огнь-Сварг-Володимир (Куровський)

 Верховний Волхв Родового Вогнища Рідної Православної Віри,

 Першоволхв Радення Сварожого Вогнища Родового.

233
Детальніше в цій категорії: « ВІРА, ЯК ШЛЯХ ДО ІСТИНИ