Священне Писання

01-03-2013
Опубліковано в Священне Писання

КАРБ ВІДАННЯ ЖИТТЯ ПРАВЕДНОГО

Живіть у світі по Праві,
Кривду минайте, а Правду шукайте,
І будете мати життя вічне
З Богами у Роді Великім.

ТЛУМАЧЕННЯ:

Пізнання і втілення законів Прави, що в Святому Поконі нам заповідано, і виконання Покликання свого вищого - головною метою Віри Рідної Православної виступає. Прав - суть світ Божественний, і разом з тим - це сукупність законів сотворення, збереження і руйнування Всесвіття.

Кожне свято, обряд чи зцілення в Православ'ї ведичному собою священну дію відтворює, яку Рід Трисвітлий і Боги вершили при розгортанні і згортанні Всесвіття. Тому дотримання основ віровчення Православного людині дозволяє з Богами з'єднуватися і життя своє найкращим чином прожити.

Прав проявляється в людині у внутрішньому, глибинному віданні суті буття, вродженому відчутті Істини Божої, яка усвідомлюється нами як совість і переконання у вірності діяння свого.

Найвищою істиною рідновіра православного виступає пізнання і дотримання законів Прави в житті своєму і на кожному ступені розвитку душі власної. Душа - це невидимий прояв Рода і його нерозривна і невід'ємна частина.

Тому вона вічна. і так само, як і сам Всевишній, вона має в собі всю Віду в стані непроявленому. А життя душі - то суть, дія, спрямована на те, щоб закони Прави ясно і зримо осягнути та в своєму творінні праведному втілити.

Люди приходять в світ Яви для того, щоб вчитися бути творцями, щоб з часом з волі Всевишнього для нащадків своїх Богами стати. Се тоді на них Вседержитель ще більш вище Призначення покладає, доручивши керувати частиною світу якогось.

Як Рід Вседержитель через свої Лики проявляється, так і навпаки, людина може в певний період часу проявом Рідних Богів - Перуном, Велесом, Світовидом або інших ликів виступити. тому так діється, що ми з Богами в єдності перебуваємо і їх проявом в житті явному виступаємо.

Частину сили Всевишнього в собі маючи, людина здатна духів нижчих створювати і басуров [33] всяких - сутностей невидимих, які можуть йому допомагати, а можуть і шкодити. Це від того твориться, що все живе має свою душу і дух.

Кожна людина, творцем будучи, створює навколо себе свій всесвіт, своє коло особистого творіння . Це коло друзів своїх, знайомих, інтересів, подій, випадків та пригод, в яких він перебуває. Все, що діється навколо нього і з ним, - це прояв його суті внутрішньої, тих бажань, потреб або завдань, які душу його творити змушують.

Кожна людина у житті своєму явному не самотня. Навіть самостійно діючи в певному, відокремленому просторі рівня свого, вона відчуває на собі вплив думок, бажань і потреб людей інших. З ними сприяючи, він вчиться взаємодіяти з душами іншими для досягнення мети своєї.

Лише в своїм роді перебуваючи, людина досконалості найбільшого досягти може. а інакше, від роду відірваний, він у світах потойбічних берега не має, до якого пристати б міг. Рід Православний єдиний в трьох світах, тому єдність ця Православленням Святим і діяннями праведними підтримувати повинні постійно, так як найбільш боговгідно оце і веленужно для життя духовного і тілесного нашого.

Відайте, слов'яни: Коли в Яви перебуваєте, дії і мету, до яких людина прагне, не повинні суперечити призначених його Вищому, для виконання якого він в цей раз народився. Бо тоді душа сама почне тіло своє руйнувати. Людина, яка в невіданні своєму до межі руйнування свого підходить і свідомо рід свій нищить, з роду вилучається і на нижчий рівень у сходоверші [34] світів опускається.

Це є прояв Справедливості Прави, за яким Перун доглядає. Прав і всі Боги в ній діяння свої направляють на допомогу тим, хто живе у відповідності з її законами Божими, бо відання Покону дозволяє життя вибудувати і жити у відповідності з тим, що від роду нашого людського Рід Всевишній вимагає.

Прав діє в усьому і погоджує дії Богів, людей, рух зірок, тел небесних і Всесвіття загальне. Бо вона самого Рода Всевишнього суть найвища, тому є вона суть буття найсвятішою і всеохоплюючою. Після смерті людина, яка по Прави жила, отримує право на вищий щабель піднятися, місце гідне зайняти в світі Божественному.

А всі інші за бажанням власним або від невідання продовжують перевтілення до тих пір, поки не досягнуть досконалості, а потім на все їх воля вільна. Після вічної боротьби в недостатньо впорядкованому світі Яви душі світ Прави сприймають як блаженство Ірія найвище.

Дозвіл отримати на перебування вічне в світі Прави може лише та душа, яка, людиною бувши, у Яві світ праведно пізнавала, тобто вчилася бачити і застосовувати закони Прави, мудрості Карбів відання дотримувалася, знайшла призначення своє і, йдучи шляхом істинним, виконала обов'язок свій щодо себе, сім'ї і роду Православного. Людина негожа, неблагостна не може в Ирій світу Прави потрапити, бо жила вона за законами іншими, більш низькими, тому Прав його не прийме.

Причина зміни стану будь-якого явища всякого завжди в Роді Всевишньому перебуває. Тому, звертаючись до нього за допомогою і почавши жити праведно, щиро перед Карной борги свої визнавши, які помилки життєві суть і, виправляючи їх, кожен може Ірія досягти.

Відайте! Людська природа до рівноваги схильна, тому вона часто зупинитися старається, розвиватися й удосконалюватися перестає. Внаслідок цього в житті людини починають з'являтися всякі випадки, які його змушують рухатися далі в розвитку своєму. адже рух - це основа Життя, а тому - основа і спосіб існування Роду.

Життя можна прожити якісно і неякісно, тобто праведно і абсолютно, або неправедно і недосконале по відношенню до втілення цього. Щоб жити праведно, людина повинна спокій і радість творіння навіть у буденному справі знайти. Люди повинні вміти із задоволенням ту роботу виконувати, для якої вони народилися, адже вони самі її і вибрали.

Праведність життя в тому, що як би не було важко до перемоги Світла, Любові і Справедливості йти, відректися від життя - кривда велика є, бо життя - дар Богів, на якому Всесвіття тримається. Люди разом з Богами створюють світ, розвиваючи своє коло творіння, державу, поселення, свої будують будинки, щоб було де жити. Так душі привчаються до майбутнього відтворення світів у всесвіті.

Часом важко зрозуміти, що саме вимагає від тебе Всевишній. Тоді необхідно навчитися вдивлятися в свою суть внутрішню, досягати Священних Станів душі. Через дивлення і ладування людина здатна долучатися до знань, які на Небесах в Прави перебувають.

Саме звідти приходять праведні вчення, ідеї і відання того, що може статися, або як жити потрібно. Важливою частиною праведного життя людини є розуміння Правди, праведного життя, життя по Праві, і Кривди, невірного життя, кривого, викривленого життя. Кривда - явище руйнівне, але коли руйнація необхідна, тоді це не Кривда.

Кривда - це тоді, коли відбувається безцільне руйнування, тобто рух викривленням відбувається, внаслідок чого такий шлях до успіху не приводить. Кривда - це коли шлях частини проти або всупереч шляху цілого відбувається, що до втрати порядку призводить.

Взагалі це зловмисна, порочна поведінка, яка є шкідливою для душевної чистоти людини. Кривдою бути можуть думки, бажання чи дії, які ведуть до викривленого, руйнуючого творіння по відношенню до свого роду духовного і тілесного, відчуження та протидія заповідям Всевишнього, Богів і Предків.

Щоб визначити, де Правда, а де Кривда, кожен випадок потрібно з усіх боків, всеохоплююче розглядати. А для цього великі знання мати потрібно, які багатьма втіленнями душі здобуваються. Істинно благородна людина крівдніком бути не може, бо вона відразу ж перестає бути шляхетною і праведною.

Коли людина свідомо кривду творить, вона душу свою умертвляє. Душа, кривдою обвішана, після життя в нижчі світи йде або до втілення в проявах життя нижчої - в тваринах або рослинах перебуває. Душа - це частинка Рода Всевишнього, тому її не обдуриш, все лихе й неправедне вона запам'ятовує і в ті світи направляється, що відповідають коливанню [35] такому.

У цьому виявляється велика милість Всевишнього - кожна душа може той шлях обрати, який їй найкраще підходить, у творенні або руйнуванні утвердитися. В невіданні і пристрасті перебуваючи, обравши шлях кривий, вона сама до себе біди і труднощі притягує. бо те, що в середині душі є, то і в світі навколишньому проявляється.

Темряву в душі несучи і стоворюючи її навколо себе, з волі Всебога після смерті душа в неї і потрапляє, щоб сама вона пізнала те, що для інших кривдою своєю творила. Тому душу свою слухайте. Як совість вам говорить, до правди направляючи, так і творіть.

Коли вина мала, то таким душам кривду свою у світі явному відпрацювати і заслужити прощення дозволяється під наглядом Карни-Матінки. Відайте! Погане лише добрим врівноважується, і так єдність твориться. Несправедливість усвідомивши, і подальше життя впорядковуючи, душі слід на праведний шлях стати і творити з Богами воєдино, по совісті.

Святість і найвищі богоугодні чесноти для рідновіра православного - це життя в пошуку і дотриманні шістнадцяти зерен Правди, які заповіли нам Сварог і Лада. Ці зерна - суть дотримання Істини, Любові, Справедливості, Праведності, Миру, Ненасилля, виконання призначення, перебування в Чистоті, усвідомлення Відповідальності, Служіння Роду Триєдиного, дотримання Вірності, проявлення Волі, Помірністі, Саморозвитку, життя по Совісті в Благочесті і Набожності.

Коли будете засівати такими зернами душу свою, то зберете щедрий урожай щастя і радості, сили та мудрості. Душа від цього світитися починає Світлом Рода Вседержителя і солодкоголосим звучанням Прави наповнюватися. А по смерті з Матінкою Славою піднімається в Сваргу Пречисту [36], де отримає життя вічне і благу у вищих світах божеських з Богами і в Богах в Роді Великому.

352 Останнє редагування П'ятниця, 01 грудня 2017