Рідна Віра

12-01-2018
Опубліковано в Рідна Віра

ВІДИЧНЕ ПРАВОСЛАВ'Я - ДУХОВНА ОСНОВА СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ

«Все Родом об'єднане і в Роді перебуває, Боги прийшли з Роду і Родом утримані, а люди - суть рід Божий у Яві. Тому живіть родами, славлячи Праотців », - говорить Карб відання Світотворення. Джерело життя єдине, а річок життя багато! Споглядаючи нашу землю, ми бачимо її в множинності і багатобарвності. Будучи наділеним цілісним світоглядом, рідновір усвідомлює і завжди розуміє, що ця барвистість має єдине джерело. Річок багато, але Мати Дана єдина! Річки та озера - це прояви Богині нашої. Такий Покон властивості буття в Яви: «Все Родом об'єднане і в Роді перебуває».

Сучасному людству відомо три лики прояву віри (зв'язку з Богами): природна Віра-Віда одкровення, штучна віра одкровення (історична) і сектантство (розкольництво).

Природна Віра-Віда одкровення своє коріння веде від Богів, які передали її людям через багатьох Спасів, Старотців і Вчителів, вона існує поза книг і одкровень, її носієм є певний народ чи народи (Арійці) в цілому. Її духовні провідники мають здатність досягати Священних Станів і читати Карби Духа Рода (вчитися у Рідних Богів). Цю здатність (Дар відання), вони передають у спадок і учням. Природна Віра-Віда одкровення, розвиваючись безкінечно довго, несе вчення про колообіг (циклічність) буття; природне походження життя; кровно-духовну єдність Людей і Богів; єдність і множинність Бога; нерозривність минулого, сучасного, майбутнього; Людину як частину Природи; перевтілення людських душ; сходовершу (ієрархію) варн, якісно інший рівень розвитку Душі і усвідомлення відповідальності в явному і потойбічному світах; Карну як непорушний принцип відплати, а не про кару Божу. Природна Віра-Віда, як віросповідання одкровення, збережена, в тому числі в писаннях, які вважаються сховищем родових Знань, які ніколи не піддаються реформуванню. З Рідної Віри ніколи ніщо не вилучається, вона лише поповнюється новими знаннями і Відами, які приносять Боги, Спаси і Духовні Провідники роду, тому вона постійно розвивається.

Штучна віра одкровення грунтується на таких складових: наголошенні (апеляції) на виключній істинності своїх знань, володінні «словом Божим», що передано одній конкретній людині; вченні про гріховність людства; лінійності розвитку людства (народження і смерть людського роду); відчуження Людини від Божественного (покарання від Бога за гріх); роздвоєності світу (Бог-Диявол, Добро-Зло); останньому суді; нетерпимому єдинобожжі; сходоверші (ієрархії) як різних рівнях привілеїв і владних повноважень. Такі релігії мають одну або кілька «святих книг», які вважаються писаннями самого Бога, їх заборонено скорочувати або доповнювати (хоча, як правило, вони і доповнювалися, і коротшали). Такий підхід може бути корисним лише протягом певного часу, а далі, як показує досвід, настає час, коли така віра застаріває і зникає, або зливається з елементами природної віри. Штучні віри одкровення, на відміну від природних одкровень, заперечують будь-які навчання, писання і словеса, які хоч у чомусь суперечать догмі їх учення. Ці віросповідання виняткові (ексклюзивні), тоді як природна Віра-Віда є віросповіданням включаючим (інклюзивним). Тому, христосіянство неможливо було поширити на Русі проповіддю, але лише силою меча і вогню.

Сектантство, крім зазначеного вище, має свої притаманні йому особливості вчення: про гріховність основної віри; про спотворення нею «Слова Божого»; про нове тлумачення «Слова Божого»; нового «останнього пророка»; подекуди про нову «святу книгу» або Новознайдені розділи; про близьке наближення «кінця світу». Йому ж властива тоталітарність (спроба контролювати всі без винятку сфери життя віруючого).

Традиційні духовні знання, або Відичне Православ'я наших Предків проявлено в різних тлумаченнях Покону (напрямках Рідної Віри), тому воно буває більш повним або спрощеним. Так чи інакше, всі віросповідання і вчення індоєвропейських народів є різними проявами першоджерела - Відичного Православ'я, родової віри Русинів, яка була поширена арійської родами на просторах Євразії. Маючи періоди розквіту і сну, Віра-Віда Православна завжди проявляється в прагненні людини до Світла і Вишнього Вогню.

Двадцять п'ять тисяч років тому Батько Сварог та матінка Лада зійшли з Вишньої планети - Лук Сварожих і ступали краями Землі-Макоші. У краях нинішньої Русі вони знайшли своїх правдивих послідовників, які жили за Відами божими. І окреслив (украял) Батько Сварог землі Русі трьома обереговимі Колами: валами навколо Києва, горами навколо Русі і океанами навколо прострів Арійських. І заповів Сварог людям Русі берегти аж на віки віків Покон Рода Всевишнього - Відичне Православ'я. З того часу рід наш зветься Русинами - мудрецями.

Отже, всі світлі духовні вчення беруть свій початок в Поконі Рода Всевишнього і не виходять за межі Відичного розуміння дійсності. Індійські Віди, буддійська «Трипітака», перська «Авеста», іудейська «Тора», скандинавські «Саги», арабський «Коран», христосіанскі «Євангелія» - всі ці писання побудовані на Відичному Православ'ї з додаванням місцевих культів або особистих роздумів пророків. Це стає очевидним, якщо правдиво розглянути історію людського роду і поширення Небесних Знань.

Індійська віданта втрачає свій зміст без богатирського Арійського епосу чотирьох Від і Руського навколишнього середовища, прекрасно зображеної в Ріг Веді. Буддійська «Трипітака» побудована на Відичному вченні про подолання сили Колороду (перевтілення, карми). Перська «Авеста» написана в країні кочівників, але побудована на вшануванні праці хлібороба, яка оголошується Зороастром найблагороднішою працею. Іудейська Біблія списана з шумерських літописів і вавілонського законодавства, які тягнуть свої коріння з Кам'яної Могили під Мелітополем. Скандинавські саги своїм найбільшим героєм оголошують князя скитського племені Ясів - Одіна. Арабський «Коран» - це та ж Біблія з наголошенням на шануванні істинного Бога. Хрістосіанскі «Євангелія» побудовані на основі Відичного вчення про всеосяжну Любов Бога Богів (Рода Всевишнього).

Покон Рода Всевишнього, передаючись із покоління в покоління знахарями, нині дбайливо зберігається Православними Волхвами і Вчителями. Кожен носій Звичаю Слов'янського прагне зберегти і примножити одвічні знання Предків, захистити їх від чужорідних нанесень і зміцнити у свідомості родичів справжню Віру-Віду Православну.

Відичне Православ'я, як багате джерело, породило багато річок, і сьогодні вони зливаються в одне море Слов'янського Духа. Сьогодні «православні християни», рунвірівці, язичники приєднуються до свого духовного Всесвіту і Духовної Держави- Родове Вогнище. Це природний процес накопичення сили перед швидким розквітом Віри і Віди славлення Прави.

Кожен з нас є проявом Рода Всевишнього, в нас якнайкраще проявлена ​​сила того чи іншого Рідного Бога, але цілісність приходить лише в священному Відичному Православ'ї.  Отже, Відичне Православ'я, яке виявлялося дотепер різними своїми ликами, йде до єдності і кличе найкращих Синів і Дочок разом стати в обороні Покону Рода Всевишнього, кличе в єдиному пориві створювати Родове Вогнище, яке в черговий раз освітить Шлях роду земному в століттях.

206
Детальніше в цій категорії: « ІСТИННИЙ ШЛЯХ ДО БОГА