Слово Волхва

04-09-2017
Опубліковано в Слово Волхва

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УЧИТЕЛЬ - УЧЕНЬ АБО ЯК ШУКАТИ ИСТИНУ

Приходячи у Слов'янську відичну традицію «Радення Сварожого Вогнища Родового», стаючи православними рідновірами, бажаючи знайти себе і осягнути Істину, багато шукачів так і не усвідомлює, що відична традиція дуже відрізняється від християнського вчення. В першу чергу вона відмінна тим, що в ній присутня певна струнка внутрішня система практик і знань «Родосвіт», в основі якої Жива-Ярга.

 

 Волхви - духовні Вчителі

Чим вище і якісніше слов'янин розуміє і практикує систему «Родосвіт», що складається з таких галузей як Жива, Родолад, Ярга і т.д., тим вищий його духовний статус. Але найбільше вміння - це вміння безпосередньо спілкуватися з Божественним Світом і навчиться з'єднувати із ним свою свідомість, тобто досягти стану Просвітлення (Ясни). Коли стану Ясни, досягнуто, хоча б на короткий час, така людина стає джерелом знань, вратами Бога у світ людей. Тому найвищий рівень Просвітництва мають Волхви, вони ж і виступають учителями всіх духовних практик і умінь Вогнища Родового.

 Учителем учителів у Родовому Вогнищі є Верховний Волхв, Першоволхв Кола Волхвів Радетелів. Усі без винятку відаючі (волхви, відуни, жреці, кудесники) - його прямі, особисті учні, і він вільний своїм благословенням (указом) визнавати їх вищий духовний чин або ж применшувати вже наявний. Рішенням усіх слов'янських родів і безпосередньо Кола Волхвів-Радетелів від 15 червня 7511 року, таким Учителем є Огнь-Сварг-Володимир (Куровський). Будучи основоположним Учителем, він одночасно є і Верховним Волхвом Родового Вогнища. Він був таким довічно обраний на I-му Вічі Православних Вогнищан. Саме завдяки його старанням сьогодні Родове Вогнище - всесвітньо відома і визнана організація, що безпосередньо сама і через свої відгалуження несе мудрість і силу Віри Предків

 У Поконі Рода Всевишнього в тлумаченні Карба відання Володіння йдеться: «Відайте: від Рода Всевишнього, через Сварога і Ладу, Богів і Спасів до Первошолхвів Православних мудрість Святого Покону ллється, щоб передавали вони її Волхвам, Відунам, Жерцям, Кудесникам, Обрядодіям, Вогнищанам, Рідновірам, а ті - далі всім людям праведним. Тому духовні настанови Волхва - це основа життя кожного православного слов'янина, бо тільки завдяки навчанню дитя дорослим та досвідченим стає і для інших душ із часом Батьком або Матір'ю стати може ».

 

 Взаємовідносини «Учитель - Учень» як шлях до Просвітлення

 На жаль, не всі сучасні рідновіри здатні на такий рівень усвідомленості, щоб розуміти, що шлях рідновіра - це Наука Життя, тобто практика осягнення законів світобудови (законів Прави) і шлях Просвітлення. Підходячи до духовного життя по-старому, а по суті «по-християнськи», вони слабко розуміють, що на цьому шляху найбільш важливим є взаємини вчитель - учень. Через занепад Традиції, саме поняття про ці взаємини у слов'янському роді применшено. Щоб  глибоше розкрити його, звернімося до того, що про це говорить Покон, а також інші гілки відичної традиції.

 Так, в «Сідха-сідханта-падхаті Горакша» в розділі 5 «Милість Гуру» читаємо: «Тільки за допомогою Вчителя може бути досягнута досконалість, а не через розумове мислення і нескінченне обговорення. Передачу мудрості потрібно отримати усно, а не через безліч текстів, лише тоді можливо стати Звільненим. Вища обитель досягається передачею сили і благословенням Майстра, іншого шляху немає ».

Їй вторить «Шива Самхіта» (3.11) «Лише знання, що його переказав устами Гуру, веде до Звільнення, всі інші практики не будуть давати плодів, будуть слабкими або будуть створювати перешкоди».

Принцип духовного навчання і керівництва у Слов'янській Відичній традиції, яка має таке поняття як «ланцюг учнівської наступності», набагато вище, розвиненіше і складніше, ніж це прийнято вважати серед звичайних людей, які не мають відношення до Традиції. Саме через нерозуміння цього феномена, багато учнів недоотримують настільки необхідної їм мудрості, сили і знань, а деякі й зовсім втрачають канал Посвяти і силу Животворного Духа (Світла Рода) через свою неправедну поведінку.

У загальній відичній традиції взаємовідношення учитель-учень називають "Гуру-йогою", безпосередньо у слов'янській - "Волховським Раденням".

 

 Волховське Радення (гуру-йога) має три головних принципи

 

1. Добровільне бажання учня навчатися

Тобто, учень повинен сам, усвідомлено і щиро прагнути навчатися духовній практиці з метою свого духовного розвитку. Прийнявши Посвяту, не жити своїм життям загрузнувши в мирську метушню або навпаки, почавши поклонятися, обожнювати, і залежати від Учителя, а саме усвідомлено вчитися духовній практиці Родосвіту (Живі, Ярзі і т.д). Вчитися - це означає жити відповідно до отриманих знань і брати на себе відповідальність за своє життя, сім'ю, обов'язки своєї варни - перед народом і Богом. По суті - виконувати ті завдання, які йому дані Вчителем.

 

2.Готовність учня

Якщо учень хоче чогось насправді навчитися, його відносини з Учителем повинні бути не «формальними», а сутнісними. Спочатку він повинен сам стати усвідомленою особистістю (прийняти Ім'янаречення), а потім зробити продуманий вибір Учителя (Ім'янаречення Раденням). Зробивши вибір, він повинен навчитися слідувати йому, з твердою впевненістю в успіху, вірити своєму Вчителеві, бо найбільше, що цінується в людині - це вірність. Вірність Присязі і взятим на себе обітницям і зобов'язанням - саме це робить, людину двічі народженою (благородною, шляхетною). У трактуванні Карба відання Володіння про це говориться так: «З усіх видів служіння вірність Учителю Духовному і повчанням його є святістю найвищою. За сим сам Всевишній споглядає - як душа зерна Правди в собі вирощує, щоб нагородити відповідно до старань її ».

3. Свобода волі учня і свобода вибору

Істинний Учитель завжди спрямований на те, щоб допомогти учневі знайти самого себе, і ще більшу свободу волі та саморозвитку. Він допомагає йому зняти усі свої уявні обмеження, які заважають проявити божествену суть учня. Справжній Учитель бажає, щоб учень був усвідомленим, вольовим, мав свободу вибору і внутрішню свободу. Він бажає допомогти йому бути в повній мірі самодостатнім, знаючим, знайти цілісність і внутрішню мудрість так, щоб у майбутньому учень міг сам навчати інших, силою свідомості творити свою долю і життя своєї родини, варни, держави і т.д.

.

 

Наслідки порушення принципів Волховського Радення (Гуру-йоги)

 

На жаль, буває і так, що велика свобода життєвого вибору, яка дається Учителем, сприймається неосвіченими учнями, як якась «м'якотілість», тому вони іноді намагаються піднятися за рахунок авторитету свого Вчителя або Вчителя їх учителя, не бажаючи проходити всі стадії навчання або відповідати рівню духовної підготовки. Такі люди можуть здійснювати негармонійні дії або нарікати себе волхвами, відунами, жерцями і т.п. Творячи розбрід і в гордині своїй самозвищуючись, вони забувають те, про що мовить Покон у трактуванні карба Володіння:

«Приймаючи значення Першоволхва - Верховного Волхва Вогнища Родового у підтримці та розвитку ланцюга учнівської наступності, усі рідновіри православні йому глибоке шанування надавати повинні. Бо учні, істинно слідуючи за своїм Учителем Щонайпершим, Першоволхвом, сприймають відання Покону і все вчення Радення Сварожого через серце, розум і очі його. Завдяки своїй вірності повчанням Учителя Основоположного, інші волхви-вчителі силу духовну отримують і знання таємні, котрі необхідні для служіння праведного Роду Всевишньому через Радення Свароже Вогнища Родового. Ті православні, котрі відхиляються від настанов Першоволхва і в гордині своїй самі з собою перебувають, від досвіду тисячоліть відмовляються. Втрачають учні такі всю благодать, яка була отримана, завдяки служінню духовному. Незримо втрачають вони і зв'язок з раденням Сварожим і благодать Божу. Від цього сила Світла Рода в душах їх у стократ применшується, і їх інші Боги підбирають, котрі за руйнування Всесвіття відповідають ».

Знову ж таки, у цьому підході Покон чітко перекликається з іншими відичними джерелами: «Боги благословляють лише тих Учителів, які дотримуються спадкоємності (парампари)». «Куларнава-тантра» (14.5)

Тісний, чесний і щирий духовний зв'язок між Учителем та учнем, спрямований на взаємопідтримку і загальне творення, забезпечує чистоту «школи передачі знань», тобто лінію передачі (на санскриті - парампара). Якщо учень ретельно слідує інструкціям і повчанням Вчителя, не спотворюючи і не перекручуючи їх, він обов'язково досягає життєвого успіху, набуває божественої мудрості та оволодіває надприродними силами. У протилежному випадку це не відбувається. Тому, дорогі друзі, треба любити не тільки своїх жінок, свої сім'ї, а й своїх Учителів, бо вони і є ваш прямий шлях до Бога.

 

 Коло Волхвів РВ РПВ

о. Ладомир (Анікеєнко)

513 Останнє редагування Середа, 31 жовтня 2018