03-03-2013
Опубліковано в Священне Писання

КАРБ ВІДАННЯ ТРИГЛАВА

У Триглаві перебуваючи,
Пізнаєш силу і слабкість,
Здобудеш Веду – наскільки будеш мати Віру,
Лети над ними Соколом,
І тільки тоді ти згадаєш Себе

Тлумачення

Всевишній Бог – єдиний і багатопроявний Рід – має у собі не проявлену форму Див і проявлену Рід, відповідно Рід у собі має Сварога і Ладу. Чоловічий і жіночий початки Всесвіту повністю взаємопроникні і взаємопов'язані, їх поєднання творить третю силу. Таким чином Сварог і Лада народжують Всесвіт, який є для них дитиною. Отже, дві протилежності і їх поєднання складають Священний Триглав. Світ триєдиний і існує у трьох станах: Творенні, Збереженні і Руйнації. "Велес книга" говорить нам: "Це ми були перші, що вклонялися Триглаву". Три сили – Батько, Мати і Дитина, – розгортаючись у просторі і часі (Диві), творять весь світ.

Триєдність буття виступає обов'язковою умовою існування Всесвіту та всього сущого і не сущого та має три стани: початок, середину і кінець, але кожен кінець стає початком на новому етапі і в новій якості. Сила Всевишнього Рода триєдина ("три голубочки світ снують") – ширина, висота і довжина, розгортаючись, творять простір і об'єм. Три кольори (жовтий, синій і червоний) творять усе різнобарв'я можливих кольорів. Отже, весь наш світ трисутній і триєдиний. Триєдність Рода проявляється у Священному Дереві Рода, яке має у собі три глави, три рівні або три світи – Праву, Яву і Наву.

Коріння Священного Дерева Роду, нижня глава, знаходяться у Наві – не проявленому світі першопочатків і попередників творення. Це світ Предків, спокою і передуючої сили прагнення щодо творення. Це нижній світ вже створених грубих матерій і вібрацій, що тільки-но показуються з Дива. В той же час – це світ руйнації і сталості, смерті і неіснування (для тих, хто знаходиться у Яві). Нава – це невидимий і, так би мовити, підземний світ. Загалом, це "той світ", світ, у якому панує безладдя, тому він може бути своєрідно духовним, надихаючим і радісним, а може бути жорстоким, чорним і злим.

У Наві все роз'єднане, там кожне створіння – само за себе. Там є істоти, які народжуються для життя, але не досягнули Прави, бо за кривду свою були у Наву повернуті. Це світ, де панує Морок нерозуміння, духовна пітьма і прагнення руйнації. Ніхто там не бачить нічого, крім себе самого, недосконала душа там злиднями і басурами обступлена, які її гризуть; і мусить вона те терпіти, бо сама їх кривдою породила. Щоб вижити, душі тягнуться до Світла-Вогню, роздмухуючи його в собі. Та навіть цей темний потойбічний світ підпорядковується законам Прави, які приходять туди у вигляді Святого Духу Світла Прави – Світовида (Світо-Дива).

Світ Яви – це стовбур і гілки Священного Дерева Роду. Це середня глава – серединний світ, у якому поєднані видиме і невидиме, матеріальне і духовне, світло і пітьма. У Яві Всевишній Рід "грається" сам з собою, творячи себе і руйнуючи, таким чином він пізнає себе у своїх творіннях. У цьому світі проходить життя людини, він явлений, видимий і дійсний, саме в ньому можна побачити вплив духу на матерію, а матерії на дух. Знаходячись у Яві, люди поєднують у собі душу і тіло, тому Ява – це найкраще місце для самопізнання і самовдосконалення. У ній людина, спостерігаючи за собою та оточуючими речами і явищами, пізнає творіння Рода (природу сущого). Бачачи повсякдень лики Всевишнього, вона має можливість через Віру і Веду (знання) збільшити силу Ведогню власної Душі і перейти на вищий щабель життя та розвитку своєї сутності, стати Творцем.

Крона Священного Дерева Рода, верхня глава, – це світ Прави, світ духовного життя, Богів і природних законів, які пронизують усе створене Родом, даючи йому гармонію і лад. Права проявляється як у законах фізичного світу, які відомі вченим, так і в законах духовного світу, на яких розуміються Волхви. Тому вона здатна поєднувати, творити гармонію і рівновагу, зберігаючи створене; це світ тонких невидимих енергій. Права складає основу Віри та Веди, єднаючи їх між собою. У кроні Дерева Життя народжуються жолуді, які є душі-сутності світів, рослин, тварин, людей і Богів. Тому усі творіння просякнуті Всевишнім Родом, а від того все живе душею наділено. Та варна і якості кожної душі різні.

Щоб вирости, розвинутися, усі сутності починають свій шлях знизу, у Наві і, виростаючи з-під каменя Алатиря, життя за життям збільшуються, покращуються і, зрештою, повертаються у Праву. Від того тіла зірок такі великі, що з землі видно. Усе буття душі проходить у Роді-Триглаві, тому душа праведна розуміння і єдності з Богами Рідними має прагнути. На Богів рівняючись і будучи з ними у Триглаві, людина йде до Бога, Богом стаючи.

Людина суть плід і дитя Великого Рода, від того має у собі Душу і Тіло, які є Дивом і Родом, а відтак вона має стати яко Лада чи Сварог. Відайте: кожен чоловік глибинно у собі має від жінки, а кожна жінка має від чоловіка, яко вогонь має у собі воду, а вода вогонь. Будучи подобою Рода, тіло людини у Яві є Деревом Рода, а душа – Яйцем-Писанкою, яка тіло світлом Ведогню просякає, випромінюючи сяйво навколо. У світі ж потойбічному душа як Дерево Рода виступає, а тіло листям.

Від того душа з кожним народженням зростає. Людина, яка у собі три глави, три світи пізнає, Триглавом оволодівши, силу дістане велику і непереможною стане. Навчайтесь відання цього таємного, протилежності буття усвідомлюючи і на собі випробуючи, будьте над ними і матимете головний шлях до успіху у будь-якій справі, адже ціле краще розрізненого. Оволодіти Триглавом – це означає жити по Праві, оволодіти законами творення Всесвіту і бути в єдності з Родом Всевишнім.

339 Останнє редагування П'ятниця, 01 грудня 2017