Молитви

05-03-2013
Опубліковано в МОЛИТВИ

КОЛОСЛОВО

Молитви першого кола (Богам)

 Слава Роду Всевишньому, Сварогу і Ладі, Перуну і Велесу, Слава всім Богам и Предкам, що духом своїм нас наповняють, до блага ведуть, на життя надихають. Сила Богів Рідних в нас прибуває, рідновірів православних на добро і щастя благословляє!

Слава Роду Всевишньому, Сварогу і Ладі і всім Богам Рідним, що з нами перебувають і Всесвіття творять, на добро і щастя з рідновірами православними єднаючись!

Слава Всебожжю Родовому, Богам та Богиням Православним, які по стезі Прави ведуть нас до здійснення призначення свого, вірно шлях до Ирію вказуючи. Шануємо Родителів наших Небесних, вони бо джерело життя нашого та першопричина буття. Відаємо, що Боги наші суть одне у Роді Всевишньому, а поза ним є тільки Див. Славлячи рідних Богів силу свою примножуємо та дар відання отримуємо.

Молитви другого кола (За Родове Вогнище)

 Роде Вседержителю проявись Богами Рідними, що Вогнище Родове бережуть і захищають, статками духовними і тілесними рід Православний наповнюють, Хай пребуде сила Богів Рідних з онуками Дажбожими, щастям, завзяттям і мудрістю Божою! Роде Всевишній, наповни радістю і благом всіх людей праведних, що з Богами Рідними єднаються в ім’я Правди, Любови та Справедливости!

 

 Роде Всебоже, отче над Родом Небесним, слава стоголоса летить Тобі від землі аж до Ирію, Онуки Дажбожі вогні жертовні розпалюють Тобі. Здійми десниці свої Боже наш, над Вогнищем Родовим, скупою нащадків славних та громад православних. За заповітами Спасів наших та Поконоколінників творимо життя Явне, о Тобі уповаючи, Боже! Перебувай же Породителю з рідновірами православними од віку й до віку, до самого переродження життя! Слава Роду Всебогу!

 

 Молитви третього кола за Сімейний Вогонь 

(за себе, свій рід та інше)

 

 Я духом Богів Рідних благословляюсь, силою і впевненістю наповняюсь, сила Божа в мені перебуває здоров’ям і достатком благословляє! Роде Всевишній, благослови рід мій здоров’ям і достатком, Любов’ю і єдністю. У Тобі перебуваючи, святістю твоєю освячуємося!

Роде Всевишній, утверди душу і тіло моє мудрістю і силою, здоров’ям і щастям. Я з Рідними Богами єднаюсь, мудрістю і силою, здоров’ям і щастям наповняюсь. Кличу силу Сварога і Лади матінки наповнити душу мою силою ладу і добробуту. Святість Богів Рідних (або ім’я певного Бога ) мене наповняє ладом і добробутом наділяє

 

 Молитва перед сном

 Роде-Породителю! Славлять Тебе діти кревні Твої. Яко ніч на Землю ступає, Велес по Землі святій походжає. І душі наші у Праву через Наву ідуть, через сон глибокий пращурів звуть. Тож Велеса-Батька, який приніс отрочат Предку земному нашому, просимо душі наші від Нави берегти, і у світ Яви, яко Дажбог, ранком здоровим та міцним прийти. Слава Рідним Богам!

224