Молитви

17-04-2013
Опубліковано в МОЛИТВИ

МОЛИТВИ ЗА ДІТЕЙ

Молитва родителів за своїх дітей

Роде Всевишній, через Батька Сварога і Ладу Матінку, Ти буття всесвіття народжуєш, у Богах Рідних проявляєшся та у творенні всякому. Нині найсвятішим Духом Твоїм наповнюємося, і усі сили Твої праведні закликаємо! Хай прийдуть Боги Рідні і через прояви свої тілесні освятять душі дітей роду нашого, що до Радення Сварожого стають з Відаючими, Спасами та Богами Рідними єднаючись!

 Молитва жінки за народження дитини

Матінко моя Світла, Мокоша-Ненька! Молю Тя о силі життєнароджуючій, о силі святій і світлій,  тій, що робить жон роду земного Богородицями, душі Предків рідних у світ наш приводить. Благослови мене, Нене, й осіни плодючістю великою, аби привела я у Яву предків роду мужа мого, душі світлі та праведні, що у Наві суть. Ти ж бо єсть любляча і привітна родителька наша, славна і триславна, у роді земному пребудь! Одаруй мене здоров’ям кріпким, щоби дітки мої народжувались легко та у радості, аби тяжкість моя приплодом розродилась, на славу народу Православному. Хай оселяться в душі моїй благодать Божеська, світлі думи та мудрість Твоя. Мені ж жити по Правді та Честі, із мужем моїм у любові великій. Слава Мокоші!

Молитва за рід та дітей

Роде Всевишній! Кличу Світло твое живильне! Силу Отця Сварога і Лада Матінки,  і усіх Богів Світлих, прийдіть і благословіть воду сю! Дано-Водице, живая криниця, я тебе із рога ляю, Батька Рода прославляю! Принеси нам здоров’я і очисти тіла, освітли нам помисли, як ранковий промінь луки і ліси рідні освітлює. Життя у тобі зродилось, тож онови і збагати життя у тілах і душах наших. Хай сила буде в роді нашому, Хай діти наші стануть десятеро сильнішими, у двадцятеро багатшими, та в сотні раз мудрішими од нас! Хай буде так! Слава Рідним Богам! 

Молитва за очищення роду та за дітей

Свароже, Батьку наш, Світловогнем ясним очисти тіла і душі людей Православних, які потребують того. Хай згорять у вогні святому хвороби всі і зіллються до вогню земного, а до нас прийде сила чиста і праведна. Просимо Отця Небесного, наповнити Сонцем цілющим і силою Трисвітлою душі рідновірів православних. Хай розум їх буде світлим і чистим, як сонячне проміння Твоє. А тіла сильними і здоровими, як Земля-Матінка. Хай діти ростуть на радість батькам своїм, наслідуючи подвиги богатирів Роду Православного! Слава Рідним Богам! 

Молитва Дажбогу про захист дитини

Дажбоже Трисвітлий, Дідо роду Православного, щодня бачимо безмежну любов твою до нас, вона у промінні животворному проявлена, а без нього згинемо як пил. Нині молю тебе Боже, щоб заопікувався душею сина (доньки) мого (моєї). Благослови його (її) в усякій дорозі, в чужій стороні, вдень і вночі, у праці та на відпочинку! Відведи задуми лихих людей та басурів темних, захисти від хвороб та напастей, щоб у Світла Божому дитя моє перебувало, Бога чуло та для роду свого і Вітчизни жило. Хай буде так! Слава Дажбогу!

Молитва вагітної жінки до Богині Макоші

Мітінка моя, Богородиця небесна, Макоша наша! Благослови плід в утробі моїй, щоб мала я пологи легкі, щоб дитя моє росло в мені здоровим, сильним, а народилося в радості. В усі дні мамо перебувай біля мене, як захисниця та оборонниця породіль роду Православного. Я ж буду молитви і слави тобі творити, яко єсть ти вселюбляча і всеблага опікунка жонам роду земного. Слава Макоші!

Молитва за неспокійне дитя

Лада-Матінка, Небесная мати, поглянь зі Сварги на дитя моє, що у неспокої та тревозі перебуває. Даруй йому лад душевний, дух заспокой та оздорови тіло. Хай спить він міцно та ніщо його не турбує, хай поводиться лагідно і не дратується! Ти бо Ладо є Любов вишня, яка в кожній дитині проявлена, проявись же силою цією і в дитяті моєму, щоб зросло воно на славу Богам та для честі роду Православного! Слава Ладі!

 Молитва за померлу дитину

Роде Вевишній, Отче Свароже, Лада Матінка у світах Потойбічнім, бережіть і захищайте душу дитя мого (ім’я), святістю своєю наповняйте, усі кривди прощайте, бо є він (вона) дитина ваша, по крові і духу. Він (вона) Відогонь Святий у душі своїй беріг, Праву у Яві прославляв, Богів славив за покликання своє дбав, як міг рід Православний утверджував, благословіть душу його у найвищих світах Божих перебувати, щастя і радість Прави Святої пізнати, Предків чистих зустрічати! А коли він чистоти найвищої не досяг і висоту Прави у душі не утвердив, хай знову у Яву до нас повертається, знову силами Божими наповнюється, аби Роду Всевишньому у світі Білому служити, у роді земному, Любов і Справедливість у душі свої крипіти! Хай прийде до роду нашого як дитя світле! За душу дитини моєї(ім’я) молюся, світло душі своєї йому (її) посилаю, за єдність і чистоту роду Православного у вічности Триглаву світів Божих дбаю! На все воля Твоя, Всемилостливий і Всеправедний Всеродителю наш! Слава Роду Всевишньому, всім Богам і Предкам!

 

 

Молитва за убієнне в утробі дитя

 

Ой Вітре-Стрибоже, ти ясний і гожий, по степах гуляєш, дуби нахиляєш. Рознеси по полю, біль мою, неволю, Лада Матінка прийшла, і дитинку принесла, у моєму лоні, синові чи доні, я плекала щастя, а не біль й напастя, дитя нерожденне, не благословенне, мою кривду прости, і сили мої віднови. Божа Мати Ладо, Ти даєш всім раду, жінок захищаєш, і у роді все ладнаєш і мене прости, од лиха захисти, що ніченька прийшла, мене з розуму ізвела. Плаче серце моє, за дитятком своїм, не маю спокою, в душі з темнотою, серце з болю плаче, тільки горе скаче. Прожени Стрибоже, все лихе негоже, куди Дажбо не заходить, і місяць ясний там не сходить, де птиці не літають, і добрі люди не ступають. А, що Дажбо  встане, Перун громом гряне, гряне Перун громом, я упаду долом, прости мене землице, і матінко водице, що лихо творила, дитятко в утробі згубила, до Рода молюся, за свій рід боюся, пробач Всевишній Роде, що мій рід ся зводе, не дай му загинуть, серед біди кинуть, а дай в роді дитятка, здорового хлопчатка (дівчатка), хай до роду мого йде, коли час новий прийде. Хай буде так!

1470