Рідна Віра

12-01-2018
Опубліковано в Рідна Віра

ВІРУЄМО, БО ВІДАЄМО

Сьогодні в світі дуже багато різних конфесій, духовних об'єднань і шкіл. І це природно, адже всі народи і люди різні і потребують різного рівня знань і усвідомлення дійсності. Православні рідновіри, пізнаючи Бога і бачачи його єдність і множинність, розуміють, що Істина і Джерело Істини - єдині. Множинним є лише його трактування, спосіб пізнання, час і місце застосування набутих знань. Усвідомлюючи, що лише Всевишній (Особистість усіх особистостей) є джерелом Віди (знань), ми чітко розуміємо, що всі ці трактування - це більш-менш вдалі відображення одвічного і божественного Відичного знання.

В силу того, що будь-яка віра або наука помітно впливають на людину і людство, створюючи в їх свідомості своєрідне бачення світу і всього буття, гостро постає проблема істинності знань, тобто, справжнього розуміння світу. Від істинності розуміння свого буття залежить розвиток наших Душ. Маючи недосконале розуміння дійсності, одні релігії вчать, що від людини нічого не залежить, що вона - пасивний «раб», який може лише смиренно очікувати порятунку, інші навпаки вчать його самовдосконалення Душі, Духа і Тіла і вмінню досягати життєвого успіху і божественного щастя. Родове Вогнище Рідної Православної Віри (Відичне Православ'я, Слов'янська Віра) несе пряму лінію передачі духовних знань від Рода Всевишнього, який в образі Отця Сварога прийшов на землю Русі й дав людям найвищу мудрість відичних знань - Покон Рода Всевишнього. Відичне Православ'я допомагає людям розібратися в навколишньому світі, осягнути закони його існування і дає відповіді на всі головні питання - в чому сенс життя, як потрібно жити, що буде після смерті та інше.

Русини (Слов'яни) вірили і відали (знали), що кожна людина і рід в цілому мають здатність впливати на навколишній світ. Тобто, що людина - це дитя Боже, Дажбожий онук, який може творити навколишній світ і свою долю відповідно до вищого Призначення. Тому їх світогляд складався з Віри (довіри і переконання в певних фактах, явищах і закономірносяхі), а також з Віди (сукупності божественних знань про взаємодію світу тілесного і духовного).

Сьогодні в більшості так званих світових релігій Віда відкинута (або викривлена), залишилася лише Віра. Щоб зрозуміти, чому так сталося, необхідно побачити зв'язок між ведичним знанням і способом його пізнання.

Найпростіший спосіб пізнання дійсності - це сприйняття за допомогою наших органів почуттів. Цей спосіб недосконалий тим, що органи не завжди говорять нам правду. Наприклад, для нашого ока зірки здаються маленькими світлячками, але астрономічні розрахунки свідчать, що зірки - це небесні тіла, у багато разів більші за Землю.

Інший спосіб, яким люди намагаються отримати знання - це розумові висновки на основі певних фактів і теорій. В їх основі припущення на зразок «якщо ми думаємо, що це так, то щось інше може бути так ...». Насправді цей спосіб не дозволяє пізнати того, що лежить за межами логічного. Пізнання дійсності лише через тілесне (явне) ніколи не призведе до досконалого знання. Відична мудрість Предків стверджує, що об'єкти, які не належать до матеріальної природи, не можуть бути пізнані емпірично, за допомогою міркувань або логічних висновків, тому вони незбагненні, дивовижні, дивні (слово походить від назви стану Рода Всевишнього - Дива, звідси українське «дивитися» - пізнавати істину, спостерігаючи і з'єднуючись з нею). Все, що відноситься до дивного, можна осягнути тільки за допомогою вивчення Відичної мудрості, Священних Станів і прямого отримання знань від духовного вчителя.

В силу того, що люди недосконалі і обмежені у своїх відчуттях, теорії, які ними творяться, містять припущення, і тому можуть бути помилковими. Якою б обдарованою і розвиненою не була людина, вона все одно допускається помилок і схильна впадати в полон Богині Майї (ілюзії). Так чи інакше, кожна людина, перебуваючи в Яві, сприймає себе в певних категоріях - вага, вік, стать, суспільна значущість та інше.

Йдучи шляхом Відичного Православ'я, людина повинна усвідомити, що її вічна духовна сутність вище тимчасової тілесної (матеріальної), що відчуття кожної людини обмежені або недосконалі (наприклад, в темній кімнаті ми не можемо бачити навіть власних рук).

Тому найкращий спосіб осягнення Відичних знань - це отримання їх від відаючої людини (знавця), лише тоді ці знання досконалі. Класичний приклад: якщо дитина хоче дізнатися, хто її батько, вона повинна звернутися до матері. Дитя може опитати всіх чоловіків, але набагато простіше запитати про це у своєї матері, авторитет якої в цьому питанні є незаперечним. Інакше кажучи, якщо людина має можливість отримати відомості з достовірного джерела, їй немає необхідності обтяжувати себе незалежними дослідженнями. Прийняття мудрості відаючоі людини цілком необхідно, якщо ми хочемо дізнатися про явища, які знаходяться за межами дії почуттів і логіки. При цьому потрібно розуміти, що «Відаючий» означає не «диктатор-володар», а скоріше носій первинно чистого Знання-Веди.

Сприйняття вищого знання з вуст людини, яка в ньому розуміється - це природний спосіб пізнання, встановлений самими Богами в Поконі Рода Всевишнього. Людські знання пояснюють те, що знаходиться в середині тілесного (матеріального) Всесвіту, а божественне (Відичне) знання говорить ще і про те, що існує за його межами. Віда вказує на те, що вища, споконвічна Істина рівною мірою недосяжна ні через чуттєве сприйняття, ні через логічне (словесно-розумове) міркування.

Коли людина отримує Божські знання з вуст компетентної людини, вона знаходить справжнє щастя і більше ні в чому не має потреби. Вона стає цілісною і піднімається над множинністю тілесного світу. З іншого боку, людина, яка дотримується практичного світосприйняття, схильна розглядати все, що виходить за межі її відчуттів або логіки, як предмет сліпої віри, забобони, догми або інтуїції. Так може мислити лише неведаюча, людина, розвиток душі якої ще не дозволяє їй осягнути Бога і вище знання.

Волхви-Пращури стверджували, що отримання знань від відаючої людини дозволяє осягнути те, що ніколи не стане досяжним ні для однієї науки. Тому слухання і навчання мудрості у відючоїє людини - єдиний шлях, який дозволяє пізнати те, що недосяжне для нашого існування, обумовленого перебуванням в Яви. Щоб дізнатися, хто батько, у дитини немає іншого виходу, крім як запитати у своєї матері. Тут не допоможуть ні віра, ні переконання, ні почуття, єдиний шлях - це вислухати того, хто дійсно знає. Висновок: людина може позбутися всіх страждань, якщо буде вчитися у того, хто має досконале знання.

«Спробуй збагнути істину, звернувшись до духовного вчителя. Питай його смиренно і служи йому. Самореалізовані душі здатні дати тобі знання, тому що вони бачать істину », - кажуть Віди. За загальною Відичною традицією ідеальним учителем може бути тільки той, хто «побачив істину», тобто отримав Дар відання - здатність бачити внутрішню суть речей, бачити невидиме і чути невимовне.

Істинний послідовник Відичного Православ'я приймає Покон Рода Всевишнього і інші Ведичні знання як слова самого Вседержителя, Верховної Особи, тому для нього вони не мають потреби в доказах. Інакше кажучи, немає ніякої необхідності перевіряти істини, які збережені у звичаях і Відичній мудрості Предків, адже це - очевидні знання, і ми існуємо лише завдяки їм.

Йдучи шляхом Рідної Православної Віри, людина не повинна намагатися осягнути причину всіх причин, спираючись лише на тілесні знання або власні умоглядні міркування. Осягнути Істину можна, слухаючи з глибокою вірою слова і перебуваючи в духовному зв'язку з відаючою людиною, яка отримав його згори. Таємниці духовного життя, які Волхви передають своїм учням, відкриті всім православним рідновірам незалежно від варни. Але для того, щоб доторкнутися до духовного знання, учень повинен чітко дотримуватися Покону Рода Всевишнього, правил і приписів, які встановлюються учителем для його очищення і вдосконалення.

Сьогодні в світі дуже багато різних конфесій, духовних об'єднань і шкіл. І це природно, адже всі народи і люди різні і потребують різного рівня знань і усвідомлення дійсності. Православні рідновіри, пізнаючи Бога і бачачи його єдність і множинність, розуміють, що Істина і Джерело Істини - єдині. Множинним є лише його трактування, спосіб пізнання, час і місце застосування набутих знань. Усвідомлюючи, що лише Всевишній (Особистість усіх особистостей) є джерелом Віди (знань), ми чітко розуміємо, що всі ці трактування - це більш-менш вдалі відображення одвічного і божественного Відичного знання.

В силу того, що будь-яка віра або наука помітно впливають на людину і людство, створюючи в їх свідомості своєрідне бачення світу і всього буття, гостро постає проблема істинності знань, тобто, справжнього розуміння світу. Від істинності розуміння свого буття залежить розвиток наших Душ. Маючи недосконале розуміння дійсності, одні релігії вчать, що від людини нічого не залежить, що вона - пасивний «раб», який може лише смиренно очікувати порятунку, інші навпаки вчать його самовдосконалення Душі, Духа і Тіла і вмінню досягати життєвого успіху і божественного щастя. Родове Вогнище Рідної Православної Віри (Відичне Православ'я, Слов'янська Віра) несе пряму лінію передачі духовних знань від Рода Всевишнього, який в образі Отця Сварога прийшов на землю Русі й дав людям найвищу мудрість відичних знань - Покон Рода Всевишнього. Відичне Православ'я допомагає людям розібратися в навколишньому світі, осягнути закони його існування і дає відповіді на всі головні питання - в чому сенс життя, як потрібно жити, що буде після смерті та інше.

Русини (Слов'яни) вірили і відали (знали), що кожна людина і рід в цілому мають здатність впливати на навколишній світ. Тобто, що людина - це дитя Боже, Дажбожий онук, який може творити навколишній світ і свою долю відповідно до вищого Призначення. Тому їх світогляд складався з Віри (довіри і переконання в певних фактах, явищах і закономірносяхі), а також з Віди (сукупності божественних знань про взаємодію світу тілесного і духовного).

Сьогодні в більшості так званих світових релігій Віда відкинута (або викривлена), залишилася лише Віра. Щоб зрозуміти, чому так сталося, необхідно побачити зв'язок між ведичним знанням і способом його пізнання.

Найпростіший спосіб пізнання дійсності - це сприйняття за допомогою наших органів почуттів. Цей спосіб недосконалий тим, що органи не завжди говорять нам правду. Наприклад, для нашого ока зірки здаються маленькими світлячками, але астрономічні розрахунки свідчать, що зірки - це небесні тіла, у багато разів більші за Землю.

Інший спосіб, яким люди намагаються отримати знання - це розумові висновки на основі певних фактів і теорій. В їх основі припущення на зразок «якщо ми думаємо, що це так, то щось інше може бути так ...». Насправді цей спосіб не дозволяє пізнати того, що лежить за межами логічного. Пізнання дійсності лише через тілесне (явне) ніколи не призведе до досконалого знання. Відична мудрість Предків стверджує, що об'єкти, які не належать до матеріальної природи, не можуть бути пізнані емпірично, за допомогою міркувань або логічних висновків, тому вони незбагненні, дивовижні, дивні (слово походить від назви стану Рода Всевишнього - Дива, звідси українське «дивитися» - пізнавати істину, спостерігаючи і з'єднуючись з нею). Все, що відноситься до дивного, можна осягнути тільки за допомогою вивчення Відичної мудрості, Священних Станів і прямого отримання знань від духовного вчителя.

В силу того, що люди недосконалі і обмежені у своїх відчуттях, теорії, які ними творяться, містять припущення, і тому можуть бути помилковими. Якою б обдарованою і розвиненою не була людина, вона все одно допускається помилок і схильна впадати в полон Богині Майї (ілюзії). Так чи інакше, кожна людина, перебуваючи в Яві, сприймає себе в певних категоріях - вага, вік, стать, суспільна значущість та інше.

Йдучи шляхом Відичного Православ'я, людина повинна усвідомити, що її вічна духовна сутність вище тимчасової тілесної (матеріальної), що відчуття кожної людини обмежені або недосконалі (наприклад, в темній кімнаті ми не можемо бачити навіть власних рук).

Тому найкращий спосіб осягнення Відичних знань - це отримання їх від відаючої людини (знавця), лише тоді ці знання досконалі. Класичний приклад: якщо дитина хоче дізнатися, хто її батько, вона повинна звернутися до матері. Дитя може опитати всіх чоловіків, але набагато простіше запитати про це у своєї матері, авторитет якої в цьому питанні є незаперечним. Інакше кажучи, якщо людина має можливість отримати відомості з достовірного джерела, їй немає необхідності обтяжувати себе незалежними дослідженнями. Прийняття мудрості відаючоі людини цілком необхідно, якщо ми хочемо дізнатися про явища, які знаходяться за межами дії почуттів і логіки. При цьому потрібно розуміти, що «Відаючий» означає не «диктатор-володар», а скоріше носій первинно чистого Знання-Веди.

Сприйняття вищого знання з вуст людини, яка в ньому розуміється - це природний спосіб пізнання, встановлений самими Богами в Поконі Рода Всевишнього. Людські знання пояснюють те, що знаходиться в середині тілесного (матеріального) Всесвіту, а божественне (Відичне) знання говорить ще і про те, що існує за його межами. Віда вказує на те, що вища, споконвічна Істина рівною мірою недосяжна ні через чуттєве сприйняття, ні через логічне (словесно-розумове) міркування.

Коли людина отримує Божські знання з вуст компетентної людини, вона знаходить справжнє щастя і більше ні в чому не має потреби. Вона стає цілісною і піднімається над множинністю тілесного світу. З іншого боку, людина, яка дотримується практичного світосприйняття, схильна розглядати все, що виходить за межі її відчуттів або логіки, як предмет сліпої віри, забобони, догми або інтуїції. Так може мислити лише неведаюча, людина, розвиток душі якої ще не дозволяє їй осягнути Бога і вище знання.

Волхви-Пращури стверджували, що отримання знань від відаючої людини дозволяє осягнути те, що ніколи не стане досяжним ні для однієї науки. Тому слухання і навчання мудрості у відючоїє людини - єдиний шлях, який дозволяє пізнати те, що недосяжне для нашого існування, обумовленого перебуванням в Яви. Щоб дізнатися, хто батько, у дитини немає іншого виходу, крім як запитати у своєї матері. Тут не допоможуть ні віра, ні переконання, ні почуття, єдиний шлях - це вислухати того, хто дійсно знає. Висновок: людина може позбутися всіх страждань, якщо буде вчитися у того, хто має досконале знання.

«Спробуй збагнути істину, звернувшись до духовного вчителя. Питай його смиренно і служи йому. Самореалізовані душі здатні дати тобі знання, тому що вони бачать істину », - кажуть Віди. За загальною Відичною традицією ідеальним учителем може бути тільки той, хто «побачив істину», тобто отримав Дар відання - здатність бачити внутрішню суть речей, бачити невидиме і чути невимовне.

Істинний послідовник Відичного Православ'я приймає Покон Рода Всевишнього і інші Ведичні знання як слова самого Вседержителя, Верховної Особи, тому для нього вони не мають потреби в доказах. Інакше кажучи, немає ніякої необхідності перевіряти істини, які збережені у звичаях і Відичній мудрості Предків, адже це - очевидні знання, і ми існуємо лише завдяки їм.

Йдучи шляхом Рідної Православної Віри, людина не повинна намагатися осягнути причину всіх причин, спираючись лише на тілесні знання або власні умоглядні міркування. Осягнути Істину можна, слухаючи з глибокою вірою слова і перебуваючи в духовному зв'язку з відаючою людиною, яка отримав його згори. Таємниці духовного життя, які Волхви передають своїм учням, відкриті всім православним рідновірам незалежно від варни. Але для того, щоб доторкнутися до духовного знання, учень повинен чітко дотримуватися Покону Рода Всевишнього, правил і приписів, які встановлюються учителем для його очищення і вдосконалення.

117
Детальніше в цій категорії: « БОЖИЧ ІСТИННИЙ ШЛЯХ ДО БОГА »